Μελέτη μικροβιολογικής διερεύνησης της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από λιστέρια στα μηρυκαστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη μικροβιολογικής διερεύνησης της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από λιστέρια στα μηρυκαστικά (EL)
Study of microbiological aspects of meningoencephalitis due to Listeria spp in ruminants (EN)

TSAKOS (Π. ΤΣΑΚΟΣ), P.
GIANNATI-STEFANOU (Α. ΓΙΑΝΝΑΤΗ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ), A.
BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.
ANATOLIOTIS (Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ), K.

Διερευνήθηκε μικροβιολογικά η μηνινγοεγκεφαλίτιδα των μηρυκαστικών από λιοτέρια στη Βόρεια Ελλάδα. Η διάγνωση της νόσου βασίστηκε στην απομόνωση της Listeria monocytogenes από εγκεφάλους βοοειδών, προβάτων και αιγών. Εξετάστηκαν 43 εκτροφές βοοειδών, 310 προβάτων και 976 αιγών, που θεωρήθηκαν ύποπτες της νευρικής μορφής της λιστερίωσης. Θετικές βρέθηκαν δυο εκτροφές βοοειδών (4,6%), 60 προβάτων(19,3%) και 361 αιγών (36,9%). Οι προσβεβλημένες εκτροφέ ςαιγών ήταν στατιστικώς περισσότερες (Ρ<0,05) από εκείνες των προβάτων. Όλα τα στελέχη, εκτός από δυο, απομονώθηκαν από ενήλικα ζώα και τα περισσότερα από αυτά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Από την οροτυπία 141 στελεχών λιστέριας διαπιστώθηκε ότι ο ορότυπος 4b ήταν ο επικρατέστερος (81%) και βρέθηκε σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου διαγνώστηκε η νόσος. Η φαγοτυπία 60 στελεχών βακτηρίου επέτρεψε την ομαδοποίηση τους σε αυτά που ανήκαν στον ίδιο ορότυπο και λύονταν από τον ίδιο φάγο ή από μία σειρά φάγων. Οι ομάδες αυτές βρέθηκαν κυρίως σε όμορα γεωγραφικά διαμερίσματα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει πιθανόν την κοινή προέλευση των στελεχών. (EL)
Microbiological aspects of meningoencephalitis due to Listeria spp in Northern Greece were studied. The diagnosis was based on the isolation of Listeria monocytogenes from bovine, sheep and goats brains. Forty three bovine herds, 310 sheep flocks and 976 goat herds, suspicious of the neural form of listeriosis, were examined and 2 (4.6%), 60 (19.3%) and 361 (36.9%) of them were found positive, respectively. It was ascertained statistically (P<0.05) that encephalitic listeriosis affects mostly goats than sheep. All strains, except two, were isolated from adult animals mostly in December and January. Sero typing of 141 strains showed that serovar 4b was predominant (81%) and was distributed among all the areas where listeriosis was detected. Phage typing of 60 strains allowed the clustering of strains, those belonging to the same serotype and phage lysed by the same phage or a series of phages. These groups were found mainly in bordering areas with few exceptions. This fact probably shows the common origin of these strains. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φαγοτυπία (EL)
εγκέφαλοι μηρυκαστικών (EL)
οροτυπία (EL)
Λιστερίωση (EL)
serotyping (EN)
ruminant brain (EN)
listeriosis (EN)
phagetyping (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 275-288 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 275-288 (EN)

Copyright (c) 2017 A. GIANNATI-STEFANOU, P. TSAKOS, E. BOURTZI-HATZOPOULOU, K. ANATOLIOTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.