Διαφοροποίηση των στελεχών λεπτόσπειρας με περιοριστικά ένζυμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφοροποίηση των στελεχών λεπτόσπειρας με περιοριστικά ένζυμα (EL)
Differentiation of leptospiral serovars by restriction endonucleases analysis (EN)

ELJALII, Ι. Μ.
ALI, A. S.

DNA από δέκα στελέχη λεπτόσπειρας χρησιμοποιήθηκε για πέψη με τα ένζυμα περιορισμού HindUl, BamHi και  EcoEl, με σκοπό τη διαφοροποίηση τους ανά ορότυπο. Μεταξύ των ορότυπων που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε υψηλή ετερογένεια. Ομοιότητες αναδείχθηκαν μεταξύ στελεχών του ίδιου ορότυπου. Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του είδους από το οποίο απομονώθηκαν τα στελέχη που εξετάστηκαν και των τύπων στους οποίους διακρίθηκαν βάσει τυποποίησης με ένζυμα περιορισμού. Φαίνεται ότι η ανάλυση με τη χρήση ένζυμων περιορισμού θα ήταν χρήσιμη στη διάκριση ορότυπων της λεπτόσπειρας. (EL)
DNA from ten leptospiral field isolates was digested with restriction enzymes, Hindlll, BamHl and EcoRl to differentiate leptospiral serovars. A high heterogeneity among the serovars examined was revealed. Similarities were observed among isolates of the same serovar. No relationship was found between the restriction patterns and the species from which the field strain was isolated. It appears that restriction endonucleases analysis would be useful in the differentiation of the leptospiral serovars. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Leptospira, serovars, restriction enzymes (EL)
serovars (EN)
restriction enzymes (EN)
Leptospira (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 297-301 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 297-301 (EN)

Copyright (c) 2017 Ι. Μ. ELJALII, A. S. ALI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.