Η συμβολή της ανάλυσης του αρθρικού υγρού στη διάγνωση των αρθροπαθειών των ζώων συντροφιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή της ανάλυσης του αρθρικού υγρού στη διάγνωση των αρθροπαθειών των ζώων συντροφιάς (EL)
Synovial fluid analysis in companion animal medicine (EN)

PRASSINOS (N.N. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), N. N.
SIDERI (Α.Ι. ΣΙΔΕΡΗ), K. I.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.

Η ανάλυση του αρθρικού υγρού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης των αρθροπαθειών στα ζώα συντροφιάς, συμβάλλοντας κυρίως στην ταξινόμηση τους σε φλεγμονώδεις ή μη και σε ανοσολογικές ή λοιμώδεις. Περιλαμβάνει συνήθως τη μακροσκοπική εξέταση, την κυτταρολογική εξέταση, τη μικροβιολογική εξέταση, τη δοκιμή της βλεννίνης και τον προσδιορισμό των ολικών πρωτεϊνών του αρθρικού υγρού, ενώ σπανιότερα τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της γλυκόζης και της δραστηριότητας διάφορων ένζυμων, την αναζήτηση κρυστάλλων, τη μέτρηση του pH και την πραγματοποίηση διάφορων ανοσολογικών εξετάσεων. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία της ανάλυσης του αρθρικού υγρού και παρέχονται οιαπαραίτητες πληροφορίες για την ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της. (EL)
Synovial fluid analysis is an integral part of the diagnostic approach of joint disorders in companion animal medicine. It mainly helps the veterinarian to differentiateinflammatory from non-inflammatory and infectious from noninfectious joint diseases. Routine synovial fluid analysis should include evaluation of the physical characteristics, cytologic and microbiologic examination, mucin clot test and total protein concentration, while specialized tests (glucose concentration, enzyme levels, crystals, pH, immunological studies) are also performed occasionally. This paper describes the methodology of synovial fluid analysis and discusses its interpretation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αρθρικό υγρό (EL)
γάτα (EL)
σκύλος (EL)
synovial fluid (EN)
cat (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 3 (2005); 239-248 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 3 (2005); 239-248 (EN)

Copyright (c) 2017 N. N. PRASSINOS, K. I. SIDERI, Z. S. POLIZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.