Σύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια της ομάδας της πέμφιγας στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια της ομάδας της πέμφιγας στο σκύλο (EL)
Contemporary aspects on the immunopathogenesis of pemphigus group in the dog (EN)

PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E. M.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα της επιδερμίδας στο σκύλο δημιουργούνται από την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε αυτοαντιγόνα, που αποτελούν δομικά συστατικά των συνδέσεων μεταξύ των κερατινοκυττάρων. Τελικό αποτέλεσμα είναι η πρόκληση ακανθόλυσης που χαρακτηρίζει τις δερματοπάθειες αυτές. Με την ανασκόπηση αυτή δίδονται λεπτομέρειες πάνω στην ανοσοπαθογένεια καθεμιάς από τις πέμφιγες και τους μηχανισμούς που διέπουν την ακανθόλυση. Στα αυτοάνοσα νοσήματα της επιδερμίδας περιλαμβάνονται η φυλλώδης, η κοινή, η πανεπιδερμική φλυκταινώδης, η ερυθηματώδης, η παρανεοπλασματική και η φαρμακευτική πέμφιγα. Οι σύγχρονες ανοσοπαθολογοανατομικές και μοριακές τεχνικές έχουν συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της παθογένειας των δερματοπαθειών της ομάδας της πέμφιγας, ενώ παράλληλα αυξάνουν την προοπτική για αποτελεσματικότερα θεραπευτικά σχήματα με βάση τα κλινικά  και μοριακά χαρακτηριστικά τους. (EL)
Autoimmune diseases of the canine epidermis originate from the activation of the immune system against some adhesion molecules, which link the keratinocytes. Epidermal autoimmunity eventually induces acantholysis, which is thepathological hallmark of these skin diseases. In this review article, a thorough analysis of the immunopathogenesis for each of these skin diseases has been attempted along with the mechanisms that modulate the process of acantholysis. Epidermal autoimmune diseases in the dog include pemphigus foliaceus, vulgaris, panepidermal pustular, erythematosus, paraneoplastic and pharmaceutical. The recent advances in immunopathological and molecular techniques have markedly facilitated the understanding of their pathogenesis, thus giving the opportunity for the development of new therapeutic strategies that may lead to their successful treatment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πέμφιγα (EL)
ανοσοπαθογένεια (EL)
Επιδερμίδα (EL)
σκύλος (EL)
immunopathogenesis (EN)
pemphigus (EN)
Epidermis (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 4 (2004); 319-323 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 4 (2004); 319-323 (EN)

Copyright (c) 2017 E. M. PAPADOGIANNAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.