Εκτίμηση της μόλυνσης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων από κινητές σαλμονέλλες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της μόλυνσης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων από κινητές σαλμονέλλες (EL)
Prevalence of infection of broiler chickens with motile salmonellae (EN)

GEORGIADIS (Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ), G.
BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ), P.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Στην εργασία αυτή αναφέρονται χα αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας που αφορούσε στον έλεγχο πτηνών κρεοπαραγωγών σμηνών με βακτηριολογικές εξετάσεις για την εκτίμηση της μόλυνσης τους από κινητές σαλμονέλλες. Τα εξετασθέντα πτηνά προέρχονταν από 184 σμήνη που εκτρέφονταν σε περιοχές της Β. Ελλάδας. Από τα σμήνη αυτά, τα 55, τα πτηνά των οποίων είχαν προσκομισθεί για προληπτική εξέταση, δεν παρουσίαζαν κανένα κλινικό σύμπτωμα, ενώ τα υπόλοιπα 129 εμφάνιζαν ποικιλία συμπτωμάτων. Η έρευνα διήρκεσε 5 έτη και περιελάμβανε βακτηριολογικές εξετάσεις περιεχομένου τυφλών εντέρων και σπλάχνων απο 10 τουλάχιστον πτηνά από κάθε σμήνος, καθώς και συσχέτιση των τυχόν συμπτωμάτων με την απομόνωση ή μη σαλμονελλών. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των μολυσμένων σμηνών κυμαινόταν από 5,9-20%. Το ποσοστό φαίνεται να είναι μικρότερο από εκείνο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η μόλυνση υπήρχε σε σμήνη ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή όχι συμπτωμάτων και το ποσοστό απομόνωσης σαλμονελλών από το περιεχόμενο των τυφλών ήταν πολύ αυξημένο σε σύγκριση με εκείνο των σπλάχνων. (EL)
The results of a five-year epidemiological survey for the evaluation of motile salmonella infection in broiler chickens are reported in the present study. Three to four-week-old birds from 184 flocks, raised in several areas of Northern Greece, were examined bacteriologically. Fifty-five out of the 184 flocks were asymptomatic and the birds were presented for preventive examination, whereas the rest 129 flocks suffered from various diseases. Bacteriological examination of caecal contents from at least ten birds of each flock was performed. Samples from the viscera were also examined bacteriologically. Clinical signs and lesions - when present – were correlated with the isolation of salmonella in the flock. According to the results of this survey, 5.9-20% of the flocks were infected. Higher incidence was noticed in other European countries. Furthermore, no considerable difference in the incidence of infection between asymptomatic and diseased flocks was observed. In conclusion, salmonellae were more easily isolated from the caecal contents than from the viscera. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

S. entérinais (EL)
Κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
Σαλμονέλλωση (EL)
Salmonella infection (EN)
S. enteritidis (EN)
broiler (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 107-112 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 107-112 (EN)

Copyright (c) 2017 P. IORDANIDIS, I. GEORGOPOULOU, G. GEORGIADIS, P. BOUGIOUKLIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.