Παρουσία του ζυμομύκητα Malassezia pachydermatis στον έξω ακουστικό πόρο ασθενών και κλινικώς υγιών σκύλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρουσία του ζυμομύκητα Malassezia pachydermatis στον έξω ακουστικό πόρο ασθενών και κλινικώς υγιών σκύλων (EL)
Association of Malassezia pachydermatis with the otitic and the normal ear canal of the dogs (EN)

PETRIDOU (Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), E.
PSYHOYOS (B. ΨΥΧΟΓΙΟΣ), V.
BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.

Διερευνήθηκε η παρουσία του ζυμομύκητα Malassezia pachydermatis στο ωτικό έκκριμα σκύλων με συμπτώματα έξω ωτίτιδας καθώς και κλινικώς υγιών. Δοκιμάστηκε επίσης η ευαισθησία του μικροοργανισμού σε αντιμυκητιακές ουσίες.Εξετάστηκαν 180 σκύλοι, 98 με συμπτώματα έξω ωτίτιδας και 82 κλινικώς υγιείς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο1998-2000. Από τα δείγματα ωτικου εκκρίματος γινόταν απευθείας μικροσκοπική εξέταση και ενοφθαλμισμός σε ειδικά γιατην απομόνωση μυκήτων και βακτηρίων υποστρώματα. Από τα 90 στελέχη Μ. pachydermatis που απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, 68 (69,38%) προέρχονταν από ζώα με ωτίτιδα και 32 (39,02%) από κλινικώς υγιή ζώα. Από 20 (20,39%) μολυσμένα και από 12 (14,63%) κλινικώς υγιή ζώα ο Μ. pachydermatis ήταν ο μόνος μικροοργανισμός που απομονώθηκε. Σε 48 περιπτώσεις ζώων με συμπτώματα ωτίτιδας και σε 20 κλινικώς υγιών,ο Μ. pachydermatis συνυπήρχε με διάφορα βακτήρια, όπως είδη του γένους Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus και Streptococcus και με μύκητες του γένους Candida και Aspergillus. Ο S.intermedius απομονώθηκε από 13 περιπτώσεις μολυσμένων και 20 κλινικώς υγιών ζώων. Από 6 μολυσμένα και 22 κλινικώς υγιή ζώα απομονώθηκαν μόνο βακτήρια, ενώ από 11 μολυσμένα και 8 υγιή δεν απομονώθηκε κανένας μικροοργανισμός. Σε 46 στελέχητου Μ. pachydermatis έγινε δοκιμή ευαισθησίας σε 5 αντιμυκητιακές ουσίες. Το σύνολο των στελεχών βρέθηκε ευαίσθητο και στις τέσσερις ιμιδαζόλες, ενώ στη νυστατίνη 38 στελέχη ήταν ευαίσθητα και 8 ανθεκτικά. (EL)
The purpose of this study was to investigate the presence of M. pachydermatis in otitic and healthy ear canals of the dogs and to test the sensitivity of this microorganism to antifungal agents. A total of 180 swabs, 98 from otitic and 82 from clinically healthy dogs, were collected during the years 1998-2000 in Thessaloniki area (Greece). From all the swabs, smears for direct microscopic examination and inoculation on selective media for bacteria and fungi isolation were made. From the 90 M. pachydermatis isolates, 68 (69,38%) were made from infected and 32 (39,02%) from clinically healthy dogs. M. pachydermatiswas the sole isolate in 20 (20,39%) infected and in 12 (14,63%) non infected dogs. In 48 otitic and in 20 clinically healthy dogs, M. pachydermatis was associated with bacteria as Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp. and Streptococcus spp. and fungi as Candida spp. ana Aspergillus spp.. S. intermediuswas isolated from 13 infected and 20 non infected animals. A mixed bacterial flora was grown from 6 infected and 22 clinically healthy animals, respectively, while no growth of microorganisms from 11 otitic and 8 healthy dogs was observed. All Malassezia tested strains (46) were found sensitive to ketoconazole, econazole, miconazole and clotrimazole. Nystatin was found effective to 38 isolates and noneffective to 8. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντιμυκητιακές ουσίες (EL)
έξω ωτίτιδα (EL)
Malassezia pachydermatis (EL)
σκύλος (EL)
Malassezia pachydermatis (EN)
antifungal agent (EN)
otitis externa (EN)
dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 34-40 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 34-40 (EN)

Copyright (c) 2017 E. BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E. PETRIDOU (Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), V. PSYHOYOS (B. ΨΥΧΟΓΙΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.