Ζυμομύκητες ως αιτιολογικός παράγοντας μαστίτιδας αγελάδων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖυμομύκητες ως αιτιολογικός παράγοντας μαστίτιδας αγελάδων στην Ελλάδα (EL)
Yeasts as a causative agent of bovine mastitis in Greece (EN)

PETRIDOU (Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), E.
ZDRAGAS (Α. ΖΔΡΑΓΚΑΣ), A.
BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.
FILIOUSIS (Γ. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ), G.

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της μυκητιακης μαστίτιδας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων με απομόνωση και ταυτοποίηση των υπευθύνων μυκήτων. Εξετάσθηκαν 608 δείγματα γάλακτος προερχόμενα από ισάριθμα τεταρτημόρια 580 αγελάδων με συμπτώματα κλινικής μαστίτιδας από τη Βόρειο Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2001. Στο 50% των ζώων είχε χορηγηθεί αντιβακτηριακή αγωγή χωρίς να προηγηθεί απομόνωση ή/και δοκιμή ευαισθησίας του αιτιολογικού παράγοντα. Απομονώθηκαν 42 μύκητες οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν με τις γνωστές μυκητολογικές μεθόδους. Από αυτούς, οι 38 (90,4%) ήταν ζυμομύκητες και οι 4 (9,6%) μυκητυλλιακοί μύκητες. Οι ζυμομύκητες που απομονώθηκαν, ταυτοποιήθηκαν στα γένη Candida, Geotrichum, Rhodotorula. Από τα 34 στελέχη του γένους Candida βρέθηκε ότι 14 ήταν C tropicalis, και 6 C krusei. Επίσης, 4 στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως C pseudotropicalis, 4 ως C albicans, 3 ως C parapsilosis και 3 ως C rugosa ενώ 2 στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως Geotrihum candidum και 2 ως Rhodotorula spp. Οι μυκητυλλιακοί μύκητες που απομονώθηκαν ταυτοποιήθηκαν ως Aspergillus spp. Μύκητες απομονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια από 38 δείγματα γάλακτος και σε μικτή μαζί με βακτήρια από 4 δείγματα. Από 510 δείγματα απομονώθηκαν μόνοβακτήρια, ενώ από 56 δεν απομονώθηκε κανένας μικροοργανισμός. Είναι προφανές ότι οι ζυμομύκητες εμπλέκονται στην παθογένεια της μαστίτιδας και προκαλούν οικονομικές απώλειες. (EL)
The aim of this study was to isolate fungi from mastitic milk of dairy cows and to identify fungal microorganisms involved in bovine mastitis. A total of 608 milk samples from clinical mastitis quarters from 580 animals in Northern Greece were collected, during the years 1997-2001. Antibacterial treatment was administrated to 50% of the sampled animals. Forty two (42) fungi were isolated and identified using mycological media and methods. From the 42 fungi isolates, 38 were yeasts and 4 moulds. The yeasts isolated were classified into the genera Candida, Geotrichum, Rhodotorula. From the thirty four (34) Candida species, 14 were identified as G tropicalis and 6 as G krusei. Furthermore, 4 isolates were classified as G pseudotropicalis, 4 as G albicans, 3 as G parapsilosis and 3 as G rugosa. Geotrichum candidum and Rhodotorula spp. were represented with 2 isolates. The isolated moulds were classified into the genus Aspergillus. Fungi were isolated in pure culture from 38 milk samples and in mixed culturewith bacteria from 4. In 510 samples only bacteria were cultured, while in 56 samples no growth of microorganism was observed. The results of the present study indicate that a level of 6.9% of mycotic mastitis is significant and yeasts are apparently implicated in mammary gland pathology causing economic loss. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Candida spp. (EL)
Αγελάδες (EL)
μαστίτιδες (EL)
ζυμομύκητες (EL)
Candida spp. (EN)
Bovine mycotic mastitis (EN)
yeast (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 105-110 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 105-110 (EN)

Copyright (c) 2017 E. BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), A. ZDRAGAS (Α. ΖΔΡΑΓΚΑΣ), E. PETRIDOU (Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), G. FILIOUSIS (Γ. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.