Στοιχεία σχετικά με τις φυλές και την εκτροφή καναρινιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία σχετικά με τις φυλές και την εκτροφή καναρινιών (EL)
Some principles of canary breeds and rearing (EN)

FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), P.

Στην παρούσα εργασία παραθέτονται, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, ορισμένα βασικά στοιχεία, σχετικά με τις φυλές και την εκτροφή των καναρινιών. Συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται λόγος για την προέλευση, τη ζωολογική ταξινόμηση και την εξωτερική μορφολογική διάπλαση των καναρινιών. Στη συνέχεια, κατατάσσονται αυτά σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το κελάηδημα, το χρωματισμό του πτερώματος, το μέγεθος και τη μορφή του σώματος τους. Τέλος, αναφέρονται στοιχεία που σχετίζονται με τον αναπαραγωγικό βίο και τη διατροφή τους (θρεπτικές ανάγκες και τρόποι διατροφής). (EL)
In this article, some data concerning canary breeds and rearing, are being presented. In particular, these birds' origin taxonomy and their external morphology are initially mentioned, followed (moreover) by an attempt to classify these breeds in three groups, according to the pattern of their song, the colour of their plumage and the size and shape of their body. The article concludes with information on canary reproduction and nutrition (nutrient requirements and modes of feeding). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φυλές (EL)
Καναρίνια (EL)
εκτροφή (EL)
διατροφή (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 162-171 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 162-171 (EN)

Copyright (c) 2018 A GOVARIS, DK PAPAGEORGIOU, K PAPATHEODOROU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.