Σημασία και ευρήματα της κλινικής εξέτασης των κριών για προσδιορισμό αναπαραγωγικών προβλημάτων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασία και ευρήματα της κλινικής εξέτασης των κριών για προσδιορισμό αναπαραγωγικών προβλημάτων. (EL)
The importance of clinical examination and reproductive evaluation of rams. (EN)

LAINAS (Θ. ΛΑΪΝΑΣ), T.
GOULETSOU (Π. ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ), P.
FTHENAKIS (Γ. Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύονται η σημασία και η μεθοδολογία της κλινικής εξέτασης των κριών για τον προσδιορισμό αναπαραγωγικών προβλημάτων τους. Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εξέτασης και στη συνέχεια εκτίθενται τα διάφορα πιθανά παθολογικά ευρήματα της εξέτασης και αναλύεται η επίδραση τους στην υγεία και την αναπαραγωγικήι κανότητα των κριών. (EL)
In this review paper the importance of the clinical examination of rams for fertility evaluation is reviewed. Initially, the procedure of the examination is presented in detail; subsequently, the various pathological findings that may be detected, are described and their consequences for the reproductive soundness of rams are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κριοί (EL)
αναπαραγωγή (EL)
πρόβατα (EL)
rams. (EN)
sheep (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 257-264 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 257-264 (EN)

Copyright (c) 2018 P GOULETSOU, T LAINAS, GC FTHENAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.