Ένα νέο είδος ρινικού ακάρεως του γένους Ptilonyssus (Rhinonyssidae) στο πτηνό Parus caeruleus (Passeriformes) στη Ρωσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα νέο είδος ρινικού ακάρεως του γένους Ptilonyssus (Rhinonyssidae) στο πτηνό Parus caeruleus (Passeriformes) στη Ρωσία (EL)
A new nasal mite of the genus Ptilonyssus (Rhinonyssidae) from Parus caeruleus (Passeriformes) from Russia (EN)

DIMOV, I. D.

Ένα νέο είδος ρινικού ακάρεως, Ptilonyssus mironovi περιγράφεται στο πτηνό μελισσοφάγος Azure Parus caeruteus Titmice L, (Στρουθιόμορφα: Paridae) από την επαρχία του Λένινγκραντ, στη Ρωσία. Το νέο είδος και τέσσερα παλαιότερα γνωστά είδη, N pinicola Knee 2008, P. plesiotypicus Knee 2008, Λ pari Fain και Hyland 1963, και Ρ, coccothraustis Fain και Bafort 1963, τοποθετούνται σε ένα συγκρότημα ειδών «Pari» μαζί με το γένος Ptilonyssus. (EL)
A new species of nasal mite, Ptilonyssus mininovi wt sp> is described from the Azure Titmice Parus caeruteus Lt (Passeriformes: Paridae) from the Leningrad province, Russia, The new species and four previously known species, P, pinicoia Knee 2008, P. plesiotypicus Knee 2008, Pt pari Fain and Hyland 1963, and P. coccothraustis, Fain and Bafort 1963, are arranged here into a "pari" species complex with the genus Ptilonyssus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Rhinonyssidosis avium (EL)
ρινικά ακάρεα (EL)
Ptilonyssus (EL)
Rhinonyssidae (EL)
Ptilonyssus (EN)
nasal mites (EN)
rhinonyssidosis avium (EN)
Rhinonyssidae (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 1 (2012); 25-29 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 1 (2012); 25-29 (EN)

Copyright (c) 2017 I. D. DIMOV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.