Περιστατικό ψώρας από Trixacarus caviae σε ινδικό χοιρίδιο (Cavia porcellus)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστατικό ψώρας από Trixacarus caviae σε ινδικό χοιρίδιο (Cavia porcellus) (EL)
A case of Trixacarus caviae mange in a guinea pig (Caviaporcellus) (EN)

PAPAZACHARIADOU (Μ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ), M.
PERRAKI (Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ), M.
KOUTINAS (X. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), C.
SARIDOMICHELAKIS (Μ. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M.
KOUTINAS (Α. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A.

Ένα αρσενικό ινδικό χοιρίδιο, περουβιανής φυλήςκαι ηλικίας 1,5 χρόνων προσκομίστηκε στην Κλινική Παθολογίαςτων Ζώων Συντροφιάς, επειδή τους τελευταίους δυο μήνεςπαρουσίαζε έντονα κνησμώδεις δερματικές αλλοιώσεις. Στην κλινικήεξέταση παρατηρήθηκε υποτρίχωση, ερύθημα, υπερχρωμία,εφελκίδες, φολίδες, έλκη και βλατίδες κυρίως στην άνω επιφάνειατου κορμού του σώματος και την κάτω κοιλιακή χώρα, καθώς καικρίσεις που χαρακτηρίζονταν από κραυγές, κυκλικές κινήσεις και κινήσειςβυτίου, όταν επιχειρούνταν διάφοροι διαγνωστικοί χειρισμοίπάνω στο ζώο. Κνησμώδεις δερματικές αλλοιώσεις παρουσίαζε καιη ιδιοκτήτρια του ζώου. Η διάγνωση στηρίχθηκε στη διαπίστωσηκαι ταυτοποίηση του ακάρεως Trixacarus caviae στα επιφανειακάξέσματα από το δέρμα. Η υποδόρια χορήγηση ιβερμεκτίνης, τρειςφορές σε εβδομαδιαία διαστήματα, είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνισητου κνησμού και των δερματικών αλλοιώσεων σε διάστημα 6 εβδομάδων. (EL)
A male, peruvian, 1.5-years old, guinea pig {Cavia porcellus) was admitted to the Clinic of Companion Animal Medicine with a history of intensively pruritic skin lesions lasting for the past two months. Physical examination disclosed hypotrichosis, erythema, hyperpigmentation, scales, crusts, ulcers and papules in a focal to diffuse pattern on both the dorsal and ventral aspects of the body trunk. Whenever the handling of the animal was attempted, it started vocalizing, cycling and rolling in a frenzy manner. Pruritic papules were also observed on some parts of the glabrous skin of the owner. The diagnosis of Trixacarus caviae mange was based on the observation of the parasite in superficial skin scrapings. The subcutaneous administration of three weekly ivermectin injections, at the dose of 0.4 mg/Kg BW, resulted in the disappearance of the lesions and pruritus within a six-week period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψώρα (EL)
ιβερμεκτίνη. (EL)
Trixacarus caviae (EL)
ινδικό χοιρίδιο (EL)
guinea pig (EN)
mange (EN)
Trixacarus caviae (EN)
ivermectin (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 352-357 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 352-357 (EN)

Copyright (c) 2018 M PERRAKI, M SARIDOMICHELAKIS, C KOUTINAS, A KOUTINAS, M PAPAZACHARIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.