Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των εκτρεφόμενων ελληνικών θαλάσσιων ψαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των εκτρεφόμενων ελληνικών θαλάσσιων ψαριών (EL)
The most important parasitic diseases in marine cultured fish in Greece (EN)

ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.

Αναφέρονται τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα που βρέθηκαν σε θαλάσσια ψάρια εκτροφής της Ελλάδας κατά την τετραετία 1995-1999 και περιγράφεται συνοπτικά ο αιτιολογικός παράγοντας, ο τρόπος διάγνωσης και θεραπείας για κάθε νόσημα. (EL)
The most important parasitic diseases observed in marine cultured fish in Greece during the period 1995-1999 are described and the aetiological agent, the diagnosis and treatment are summarized. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θαλάσσια ψάρια (EL)
παρασιτικά νοσήματα (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 9-17 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 9-17 (EN)

Copyright (c) 2018 F ATHANASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.