Η μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος των ούρων στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος των ούρων στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Urine sediment evaluation in the dog and cat (EN)

ALATZAS (Δ.Γ. ΑΛΑΤΖΑΣ), D. G.
MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.
KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.

Η μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης των ούρων στην κλινική πράξη.Η διαγνωστική διερεύνηση πολλών παθολογικών καταστάσεων του ουροποιητικού συστήματος αλλά και μεταβολικώννοσημάτων, επιβάλλουν την εξέταση του ιζήματος, σε συνδυασμό με την φυσική και βιοχημική εξέταση των ούρων. Η λήψηδείγματος ούρων μπορεί να γίνει με ελεύθερη ούρηση, άσηπτο καθετηριασμό της ουρήθρας ή με διαδερμική κυστοκέντηση.Κάθε μία από τις τεχνικές αυτές παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ο κλινικός κτηνίατρος επιλέγει τηνκαταλληλότερη με βάση το ιστορικό του ζώου και τους στόχους της εξέτασης των ούρων. Η ορθή και έγκαιρη ανάλυσητου δείγματος είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της μικροσκοπικής εξέτασης του ιζήματος. Η τελευταίαγίνεται συνηθέστερα σε μη βαμμένα νωπά επιχρίσματα και λιγότερο συχνά σε βαμμένα νωπά ή μονιμοποιημένα επιχρίσματα.Τα φυσιολογικά ούρα είναι άσηπτα και μπορεί να περιέχουν μικρό αριθμό κυττάρων (λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια,επιθηλιακά κύτταρα), κρυστάλλους και σποραδικούς κυλίνδρους, λιποσφαίρια και σπερματοζωάρια στα αρσενικά ζώα.Αντίθετα, μεγάλοι αριθμοί κυττάρων ή κυλίνδρων, η παρατήρηση ασυνήθιστων τύπων κρυστάλλων και η παρουσίανεοπλασματικών κυττάρων, παρασίτων και μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες), αποτελούν παθολογικά ευρήματα που  απαιτούν περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση.Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφεται η τεχνική παρασκευής και μικροσκόπησης των επιχρισμάτων του ιζήματος των ούρων και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού ιζήματος στο σκύλο και τη γάτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και κλινική ερμηνεία των παθολογικών ευρημάτων του ιζήματος. (EL)
Microscopic examination of the urine sediment is an integral part of urinalysis and a useful, cost-effective diagnostic tool in the everyday practice. Diagnostic investigation of urinary diseases and several systemic metabolic diseases make the microscopic evaluation of urine sediment a priority along with the physical and biochemical examination of urine. The different methods of urine collection (midstream voiding, catheterization or percutaneous cystocentesis) have advantages and disadvantages and the clinician has to decide on the best fitted method of urine collection, according to the medical background of the animal and the case-specific objectives of urinalysis. Proper handling and timely analysis of urine sample are essential for a valid microscopic evaluation. The microscopic examination of urinary sediment is usually conducted in stained or unstained “wet-mounted” preparations; occasionally, air-dried Giemsa-stained sediment smears are examined.Normal urine is sterile and may contain small numbers of cells (white and red blood cells, epithelial cells), few crystals, occasional casts, fat droplets and spermatozoa (male animals). In contrast, large numbers of cells or casts, presence of unusual types of crystals, neoplastic cells, parasites and microorganisms comprise abnormal findings, necessitating a more specialized diagnostic approach. This review focuses on the technical aspects pertaining to the proper sediment microscopic examination, the normally expected elements of sediment and the clinically relevant interpretation of abnormal findings. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ίζημα των ούρων (EL)
γάτα (EL)
μικροσκοπική εξέταση (EL)
σκύλος (EL)
microscopic evaluation (EN)
cat (EN)
urine sediment (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 135-146 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 135-146 (EN)

Copyright (c) 2017 D. G. ALATZAS (Δ.Γ. ΑΛΑΤΖΑΣ), M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.