Αντιμετώπιση ηπατικών αποστημάτων σε αρνιά με χρήση μαρβοφλοξακίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση ηπατικών αποστημάτων σε αρνιά με χρήση μαρβοφλοξακίνης (EL)
Control of liver abscesses in lambs by using marbofloxacin (EN)

FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.
ORFANOU (Δ.Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ), D. C.
MAVROGIANNI (Β.Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ), V. S.
FRAGKOU (Η.Α. ΦΡΑΓΚΟΥ), Ι. Α.

Περιγράφονται περιστατικά ηπατικών αποστημάτων σε αρνιά. Η διάγνωση βασίστηκε στο συνδυασμό των κλινικών συμπτωμάτων με τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης της κοιλιάς: παρουσία ωοειδούς, υποηχογενούς σχηματισμού, με σαφή όρια στο ήπαρ των προσβεβλημένων αρνιών. Η χορήγηση μαρμποφλοξακίνης (δοσολογία: 3,0 mg ανά kg σωματικού βάρους, τρεις φορές, ανά δύο ημέρες) ήταν αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της παθολογικής κατάστασης, καθώς, όπως φάνηκε σε επόμενη εξέταση των ζώων μετά από τρεις εβδομάδες, αυτά ήταν κλινικώς υγιή. (EL)
We describe cases of liver abscesses in a group of newborn lambs. Diagnosis was based on the combination of clinical signs with the findings of ultrasonographic examination of the abdomen: oval, hypoechoic structure with regular borders in the liver of the affected lambs. Administration of marbofloxacin (dose rate: 3.0 mg per kg body weight, on three occasions, once daily, two days apart) was effective for treatment; three weeks later, the affected lambs were clinically health. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ήπαρ (EL)
πρόβατο (EL)
Fusobacterium necrophorum (EL)
απόστημα (EL)
μαρμποφλοξακίνη (EL)
marbofloxacin (EN)
liver (EN)
Fusobacterium necrophorum (EN)
abscess (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 3 (2012); 213-216 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 3 (2012); 213-216 (EN)

Copyright (c) 2017 D. C. ORFANOU (Δ.Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ), Ι. Α. FRAGKOU (Η.Α. ΦΡΑΓΚΟΥ), G. C. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), V. S. MAVROGIANNI (Β.Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.