Ιδιότητες των ραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική χειρουργική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙδιότητες των ραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική χειρουργική (EL)
Properties of sutures used in veterinary surgery (EN)

PAPAZOGLOU (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L.
TZIMTZIMIS (Ε. ΤΖΙΜΤΖΙΜΗΣ), E.

Τα ράμματα είναι απαραίτητα για την επούλωση των τραυμάτων και για την απολίνωση των αγγείων. Η μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων σήμερα ραμμάτων σχετίζεται με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτών, όπως η αντοχή στην τάση, η ελαστικότητα, η πλαστικότητα, η ευκαμψία, η σταθερότητα κόμπου, η μνήμη, η τριχοειδική ιδιότητα, η προ- καλούμενη επιφανειακή τριβή και η προκαλούμενη ιστική αντίδραση. Τα ράμματα διακρίνονται με βάση το ρυθμό μείωσης της αντοχής τους στην τάση σε απορροφήσιμα, που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς ιστούς και όργανα που δε χρειάζονται μακρόχρονη υποστήριξη, και σε μη απορροφήσιμα, που χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται παρατεταμένη μηχανική υποστήριξη.Επιπλέον, τα ράμματα ταξινομούνται ως φυσικά ή συνθετικά και ως μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με κριτήριο την προέλευση και τη δομή τους, αντίστοιχα. Κάθε ράμμα διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, τα οποία αντίστοιχα καθορίζουν την αντοχή του στην τάση. Τα απορροφήσιμα ράμματα που περιγράφονται στην παρούσα ανασκόπηση είναι το catgut, η πολυδιοξανόνη, η πολυγλυκονάτη, το glycomer 631, το πολυγλυκολικό οξύ, η πολυγλακτίνη 910, η πολυγλεκαπρόνη 25, το polyglytone 6211 και το lactomer 9-1. Τα μη απορροφήσιμα ράμματα που περιγράφονται στην παρούσα ανασκόπηση είναι το μετάξι, το βαμβάκι, το nylon, το polymerised caprolactam, οι πολυεστέρες, ο πολυβουτεστέρας, το πολυπροπυλένιο και ο ανοξείδωτος χάλυβας. Συνήθως τα ράμματα είναι ενσωματωμένα σε χειρουργικές βελόνες, οι οποίες ταξινομούνται μεβάση το σχήμα, το μήκος, τον τρόπο σύνδεσης με το ράμμα και τη διατομή του σώματος και της κορυφής τους. Mε βάση το τελευταίο χαρακτηριστικό διακρίνονται σε τυφλές, στρογγυλές και κόπτουσες, η  επιλογή δε της εκάστοτε κατάλληλης βελόνας γίνεται με βάση το είδος του προς συρραφή ιστού. Τα ράμματα στη σύγχρονη κτηνιατρική χειρουργική διατίθενται συνήθως σε αποστειρωμένες συσκευασίες μιας χρήσης. (EL)
Sutures are necessary for wound healing in surgery and for ligation of vessels. Many of sutures currently available are classified according to their characteristics, such as the tensile strength, the elasticity, the plasticity, the pliability, the knot security, the memory, the capillarity, the tissue drag and the tissue reactivity. Regarding the rate of reduction of tensile strength, sutures are widely classified as absorbable, used in tissue closure that do not require long-term support, and non-absorbable, used whenever prolonged mechanical support is required. Sutures are also classified as natural or synthetic, as well as monofilament or multifilament depending on origin or structure, respectively. Sutures are available in different sizes. As suture’s size increases, increase in the tensile strength also occurs. Absorbablesutures described in this review include catgut, polydioxanone, polyglyconate, glycomer 631, polyglycolic acid, polyglactin 910, poliglecaprone 25,polyglytone 6211 and lactomer 9-1. Non-absorbable sutures described in this review include surgical silk, cotton, nylon,polymerised caprolactam, polyester fibers, polybutester, polypropylene and stainless steel. Usually, sutures are attached to surgical needles creating a continuous unit. Needles are classified based on their shape, length, way of suture attachment and cross-section of body and point. The latter property divides needles into blunt, taper and cutting; the selection of the appropriate type is based on the tissue that has to be sutured. Sutures in modern veterinary surgery are usually available in disposable sterilized packages. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ράμματα (EL)
κτηνιατρική χειρουργική (EL)
γάτα (EL)
τραύμα (EL)
βελόνες (EL)
σκύλος (EL)
sutures (EN)
needles (EN)
veterinary surgery (EN)
wound (EN)
cat, dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 309-322 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 309-322 (EN)

Copyright (c) 2017 E. TZIMTZIMIS (Ε. ΤΖΙΜΤΖΙΜΗΣ), L. PAPAZOGLOU (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.