Περίπτωση δυστοκίας σε αγελάδα λόγω σχιστοσωμίας (Schistosomus reflexus)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερίπτωση δυστοκίας σε αγελάδα λόγω σχιστοσωμίας (Schistosomus reflexus) (EL)
The occurrence of schistosomus reflexus in bovine dystocia. (EN)

KIPOURIDIS (Κ. ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ), K.
KARAGIANNIDIS (Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ), A.

Γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας απόάποψη συχνότητας και αιτιολογίας της σχιστοσωμίας (Schistosomus reflexus) στα κατοικίδια ζώα και περιγράφεται ένα περιστατικό δυστοκίας σε δίδυμη κυοφορία (με έναφυσιολογικό και ένα σχιστοσωμικό έμβρυο). Από τα αναπαραγωγικάαρχεία 210 αγελαδοτροφικών μονάδων της περιοχής Πενταλόφου Θεσσαλονίκης με ζωικό κεφάλαιο 10000 περίπου αγελάδων προέκυψε ότι από τα 2050 περιστατικά δυστοκίας που παρουσιάστηκαν κατά τη 17ετία 1982-1999 μόνον 1 (0,05%) προκλήθηκε από σχιστοσωμία και αντιμετωπίστηκε με καισαρική τομή. (EL)
The literature concerning incidence and etiology of schistosomusreflexus in domestic animals is reviewed and an interestingcase of dystocia in a twin pregnancy (with a normal and aschistosomus reflexus fetus) is described. Examination of thereproductive records in 210 dairy cow units of Pentalofosregion with 10000 cows approximately during a 17-yearperiod (1982-1999) showed that in 2050 cases of bovinedystocia attended, only 1 (0.05%) was caused by schistosomusreflexus and treated by Caesarean section. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχιστοσωμία (EL)
δυστοκία (EL)
αγελάδα. (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 264-266 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 264-266 (EN)

Copyright (c) 2018 K KIPOURIDIS, A KARAGIANNIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.