Αναφορά σε ένα περιστατικό επιθηλιοτρόπου λεμφώματος (σπογγοειδής μυκητίαση) σε σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αναφορά σε ένα περιστατικό επιθηλιοτρόπου λεμφώματος (σπογγοειδής μυκητίαση) σε σκύλο (EL)
A case of canine epitheliotropic lymphoma (mycosis fungoides) (EN)

KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
KOUTINAS (X.K. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), C. K.
SARIDOMICHELAKIS (Μ. Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση ενός σκύλου με επιθηλιοτροπο λέμφωμα (σπογγοειδής μυκητίαση).Το ζώο, που ήταν αρσενικό, ακαθόριστης φυλής και ηλικίας 13 χρόνων, προσκομίσθηκε στην Κλινική επειδή τους τελευταίους 5 μήνες παρουσίαζε μη κνησμώδεις δερματικές αλλοιώσεις. Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα της κλινικής εξέτασης ήταν η πολυεστιακή προς διάχυτη αποφολιδωτική ερυθροδερμία. Η διάγνωση στηρίχθηκε στην ιστοπαθολογική εξέταση των βιοψιών από το δέρμα, στις οποίες διαπιστώθηκε έντονη διήθηση του χορίου και της επιδερμίδας από άτυπα και πολύμορφα λεμφοκύτταρα και παρουσία μικροαποστημάτων του Pautrier στην τελευταία. Η χορήγηση ισοτρετινοΐνης από το στόμα δεν μπόρεσε να αποτρέψει την επιδείνωση και επέκταση των δερματικών αλλοιώσεων,αλλά η προσθήκη L-ασπαραγινάσης και ο διπλασιασμός της δόσης της ισοτρετινοΐνης βελτίωσαν την κλινική εικόνα και την ποιότητα ζωής του ζώου. Ο σκύλος πέθανε 15 και 10 μήνες μετά την πρωτοεμφάνιση των δερματικών αλλοιώσεων και τη διάγνωση, αντίστοιχα, υστέρα από σύντομη περίοδο κατάπτωσης και ανορεξίας. (EL)
The clinical picture, diagnosis and treatment of a dog with epitheliotropic lymphoma are presented. The dog (male, mongrel, 13-year old) was admitted to our Clinic with a 5-month history of non-pruritic skin lesions. At clinical examination a multifocal to diffuse exfoliative erythrodermia was the most striking finding. Diagnosis of epitheliotropic lymphoma was based on cutaneous histopathology, revealing a dense dermal and epidermal lymphocytic infiltration and Pautrie microabcess formation. Initial treatment with isotretinoin had a poor impact on skin lesions that progressed to the macular stage. On the contrary, combination chemotherapy with Lasparaginase and isotretinoin resulted in substantial improvement. The animal died, following a short period of depression and inappetance, 15 months after the first appearance of skin lesions and 10 months after diagnosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιθηλιοτρόπο λέμφωμα (EL)
L-ασπαραγινάση (EL)
ισοτρετινοΐνη (EL)
σκύλος (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 286-291 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 286-291 (EN)

Copyright (c) 2018 MN SARIDOMICHELAKIS, CK KOUTINAS, AF KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.