Ιστοπαθολογικά ευρήματα σε δαλματικούς πελεκάνους (Pelecanus crispus) που έχουν μολυνθεί με τον υπότυπο A H5N1 της γρίπης των πτηνών στη Βουλγαρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙστοπαθολογικά ευρήματα σε δαλματικούς πελεκάνους (Pelecanus crispus) που έχουν μολυνθεί με τον υπότυπο A H5N1 της γρίπης των πτηνών στη Βουλγαρία (EL)
Histopathological findings in Dalmatian pelicans (Pelecanus crispus) naturally infected with avian influenza subtype A H5N1 in Bulgaria (EN)

GOUJGOULOVA, G. V.
NIKOLOV, B.
TENEVA, A.
PETROVA, R.
STOIMENOV, G. M.
DIMITROVA, I.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
The aim of this study is to estimate the histopathological changes in visceral organs of naturally infected with the avian influenza virus (AIV) subtype A H5N1 dalmatian pelicans in Bulgaria. The identified gross lesions are: haemorrhagic small intestine, sparse content in gizzard and proventriculus, well defined hyperemia of the tracheal mucosa associated with petechiae, as well as meningeal and brain congestion. The infected birds exhibited the following histopathological changes: edema of the tracheal mucosa with loss of mucosal glands, mild to moderate congestion with focal necrosis and multifocal non suppurative encephalitis and gliosis, mononuclear infiltration in the cecum, and diffuse mononuclear infiltration in the submucosa of the small intestine. The virus was detected by virus isolation (VI) and RT-PCR from tissue samples (lung, trachea, small intestine, brain, proventriculus, cloaca) from the infected birds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

H5N1 (EL)
ιστοπαθολογία (EL)
φυσική λοίμωξη (EL)
Βουλγαρία (EL)
H5N1 (EN)
natural infection (EN)
histopathology (EN)
Bulgaria (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 369-376 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 369-376 (EN)

Copyright (c) 2018 GM STOIMENOV, GV GOUJGOULOVA, B NIKOLOV, R PETROVA, A TENEVA, I DIMITROVA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.