Διαφορική διάγνωση των νευρολογικών νοσημάτων των μικρών μηρυκαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφορική διάγνωση των νευρολογικών νοσημάτων των μικρών μηρυκαστικών (EL)
Differential diagnosis of neurological diseases of small ruminants (EN)

FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή της διαγνωστικής προσέγγισης σε νευρολογικά περιστατικά σε μικρά μηρυκαστικά. Για την υποβοήθηση της διαφορικής διάγνωσης σε περιστατικά νευρολογικών νοσημάτων σε μικρά μηρυκαστικά, στην ανασκόπηση αυτή τα νοσήματα κατατάσσονται ως εξής: (α) συγγενή νευρολογικά νοσήματα (αβιταμίνωση Α, ενζωοτική αταξία, νοσήματα ιογενούς αιτιολογίας [περιλαμβανομένης της νόσου border και της νόσου Schmallenberg], παθολογικές καταστάσεις με γενετικό υπόβαθρο), (β) επίκτητα νευρολογικά προβλήματα με οξεία εξέλιξη (νοσολογικές οντότητες ιδιαίτερης σημασίας: βακτηριακής αιτιολογίας μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, εντεροτοξιναιμία τύπου D, λιστερίωση, λύσσα, οξεία κοινούρωση, πολιοεγκεφαλομαλάκυνση, τέτανος, τοξιναιμία της εγκυμοσύνης, υπασβεστιαιμία / λιγότερο σημαντικές νοσολογικές οντότητες: αλλαντίαση, ενζωοτική αταξία, κροτωνική παράλυση, κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, τοξικώσεις, σπάνιες νευρολογικές παθήσεις παρασιτικής αιτιολογίας, τοξικώσεις, τραυματικής αιτιολογίας μονοπάρεση/μονοπληγία, υπομαγνησιαιμία, χάλκωση, ψευδολύσσα) και (γ) επίκτητα νευρολογικά προβλήματα με χρόνια εξέλιξη (νοσολογικές οντότητες ιδιαίτερης σημασίας: αρθρίτιδα-εγκεφαλίτιδα των γιδιών, ιογενής μη πυώδης εγκεφαλομυελίτιδα των προβάτων, τρομώδης νόσος, χρόνια κοινούρωση / λιγότερο σημαντικές νοσολογικές οντότητες: αποστήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, παθολογικές καταστάσεις νεοπλασματικής ατιολογίας). (EL)
Objective of the present review is the description of diagnostic approach in neurological cases in small ruminants. To improve description purposes in the present paper, neurological disorders of small ruminants are classified as follows: (a) congenital neurological disorders (vitamin A deficiency, copper deficiency, disorders of viral aetiology [including border disease and Schmallenberg disease], disorders with a genetic background), (b) acquired neurological disorders with an acute course (acute coenurosis, Aujeszky’s disease, bacterial meningoencephalitis, botulism, copper deficiency, copper poisoning, disorders following injury, hypocalcaemia, hypomagnesaemia, listeriosis, louping-ill, rare disorders of parasitic aetiology, pregnancy toxaemia, rabies, tetanus, tick paralysis, toxicoses, type D enterotoxaemia, vitamin B1 deficiency) and (c) acquired neurological disorders with a long-standing course (caprine arthritis-encephalitis, central nervous system abscesses, chronic coenurosis, neoplastic disorders, ovine lentiviral encephalomyelitis, scrapie). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τοξιναιμία εγκυμοσύνης (EL)
κοινούρωση (EL)
πρόβατο (EL)
βακτηριακής αιτιολογίας μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (EL)
γίδια (EL)
διαφορική διάγνωση (EL)
λιστερίωση (EL)
Lenti-ιός (EL)
νευρολογία (EL)
τρομώδης νόσος (EL)
differential diagnosis (EN)
listeriosis (EN)
pregnancy toxaemia (EN)
coenurosis (EN)
bacterial meningoencephalitis (EN)
goat (EN)
Lentivirus (EN)
scrapie (EN)
neurology (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 275-296 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 275-296 (EN)

Copyright (c) 2017 N. D. GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), G. C. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.