Παρέμβαση με κουνέλι ως ζώο συντροφιάς σε δημόσιο παιδικό σταθμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρέμβαση με κουνέλι ως ζώο συντροφιάς σε δημόσιο παιδικό σταθμό (EL)
Rabbit-assisted interventions in a Greek kindergarten (EN)

KOUKOUTSAKIS (Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ), P.
LOUKAKI (Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ), K.

Μελετήθηκαν και καταγράφηκαν οι αντιδράσεις μαθητών και μελών του προσωπικού σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Επιλέχθηκε μια ομάδα από 39 κλινικά υγιή νήπια, ηλικίας 2,5 έως 4 ετών. Έγινε χρήση σχετικού σταθμισμένου ερωτηματολογίου για τα νήπια και τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου. Με την παρουσία του ζώου, αυξήθηκε σημαντικά η ικανότητα κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων των νηπίων. Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν την  παρέμβαση ιδιαίτερα θετική. Συμπεραίνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση είναι εφικτή, χαμηλού κόστους, χωρίς απαίτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό συμβαίνει επειδή το κουνέλι είναι δημοφιλές, γνωστό στα παιδιά ζώο, ως εκ τούτου η επέμβαση ήταν επιτυχής και αποτελεσματική παρέχοντας στα παιδιά ευκαιρίες μάθησης και εξοικείωσης με τα ζώα. (EL)
Objective of the study was to confirm efficacy of intervention by means of a rabbit. We studied and recorded reactions of pupils and personnel in the presence of a rabbit in a comprehensive-type kindergarten. We selected a group of 39 clinically healthy pupils, 2.5- to 4-year-old, who were attending the kindergarten and used relevant weighted questionnaires for pupils and teachers. In the presence of the animal, pupils’ ability of socializing, communicating and expressing emotions increased significantly. Teachers also found the results of the intervention particularly positive. It is concluded that rabbit intervention in a public kindergarten is feasible, low cost and does not require specialized personnel. The rabbit is a popular animal, familiar to children, hence the intervention was successful and effective as similar interventions with dogs, providing the chance to children to learn and become accustomed to animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νηπιαγωγείο (EL)
κατοικίδιο ζώο (EL)
παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων (EL)
κουνέλι (EL)
σκύλος (EL)
rabbit (EN)
animal assisted intervention (EN)
dog (EN)
kindegarten (EN)
pet (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 43-48 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 43-48 (EN)

Copyright (c) 2017 K. LOUKAKI (Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ), P. KOUKOUTSAKIS (Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.