Νευροοφθαλμολογικά συμπτώματα σε νευρολογικά νοσήματα του σκύλου και της γάτας: αναδρομική μελέτη 114 περιστατικών (2010-2015)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝευροοφθαλμολογικά συμπτώματα σε νευρολογικά νοσήματα του σκύλου και της γάτας: αναδρομική μελέτη 114 περιστατικών (2010-2015) (EL)
Neuro-ophthalmological abnormalities in neurological diseases of dogs and cats: a retrospective study of 114 cases (2010-2015) (EN)

CHARALAMBIDOU (ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ), G.
BRISIMI (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΣΙΜΗ), N. M.
LIATIS (ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΑΤΗΣ ), Th. K.
SOUBASIS (ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ), N.
POLIZOPOULOU (ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
KOMNENOU (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ), A.

Η παρούσα αναδρομική μελέτη αφορά σε περιστατικά 99 σκύλων και 15 γατών με παθήσεις του νευρικού συστήματος που συνοδεύονταν από νευρο-οφθαλμολογικά συμπτώματα (τύφλωση, στραβισμός, νυσταγμός, ανισοκορία, μύση, μυδρίαση, σύνδρομο Horner), τα οποία προσκομίστηκαν στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, σε διάστημα έξι ετών (2010-2015). Τα συχνότερα αίτια προσκόμισης των σκύλων ήταν η κλίση κεφαλής (n=22/99) και η πάρεση/παράλυση (n=22/99), ενώ στις γάτες ήταν η κλίσης κεφαλής (n=3/15) και η αταξία (n=3/15). Τα συνηθέστερα νευρο-οφθαλμικά συμπτώματα στον σκύλο ήταν ο στραβισμός (n=55/99) και στη γάτα η ανισοκορία (n=7/15). Η νευροανατομική εντόπιση των βλαβών ήταν πολυεστιακή σε 38/99 και εστιακή (αιθουσαίο σύστημα) σε 37/99 σκύλους, αντίστοιχα, ενώ στη γάτα ήταν αποκλειστικά πολυεστιακή. Αιτιολογική διάγνωση τέθηκε μόνο σε 48 σκύλους και 10 γάτες. Στους σκύλους οι συχνότερες παθήσεις ήταν η εγκεφαλομυελίτιδα της νόσου Carrè (10/48) και η συγγενής υδροκεφαλία (6/48), ενώ στις γάτες οι εγκεφαλίτιδες (5/10).. Τα περιστατικά με νευροοφθαλμολογικά συμπτώματα άγγιξαν το το 18.24% των συνολικών νευρολογικών περιστατικών της κλινικής (n=625) εντός της περιόδου μελέτης των έξι ετών. Η νευροοφθαλμική εξέταση είναι σημαντική σε κάθε νευρολογικό νόσημα καθώς συνεπικουρεί στον ακριβή προσδιορισμό της νευροανατομικής διάγνωσης αλλά και στη διερεύνηση της σοβαρότητας της νόσου και της πρόγνωσής της. (EL)
The current retrospective study includes 99 canine and 15 feline cases with neurologic disease accompanied by neuro-ophthalmological abnormalities (blindness, strabismus, nystagmus, anisocoria, miosis, mydriasis, Horner’s syndrome). All cases were presented in the Companion Animal Clinic of the School of Veterinary Medicine – Faculty of Health Sciences (Aristotle University of Thessaloniki) over a six-year period (2010-2015). The most frequent presenting complaints were head tilt (n=22/99) and paresis/paralysis (n=22/99) in dogs and head tilt (n=3/15) and ataxia (n=3/15) in cats. The most common neuro-ophthalmological abnormalities were strabismus (n=55/99) in dogs and anisocoria (n=7/15) in cats. The localization of lesions was found to be multifocal (n=38/99), and focal, in the vestibular system (n=37/99) in dogs, whilst in cats it was solely multifocal (n=6/15). An etiological diagnosis was reached only in 48 dogs and 10 cats; the former were mainly diagnosed with distemper encephalitis (10/48) and congenital hydrocephalus (6/48) and the latter mostly with encephalitis (n=5/10). Neuro-ophthalmological cases reached a 18.24% of the total neurologic case load (n=625) admitted during a six-year period. Neuro-ophthalmological examination as well as the correlation of the observed abnormalities with the overall neurological symptomatology is important for the neuroanatomic diagnosis, the assessment of severity and prognosis of the respected mainly diseases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τύφλωση (EL)
νευροοφθαλμολογία (EL)
σύνδρομο Horner (EL)
μύση (EL)
νυσταγμός (EL)
στραβισμός (EL)
μυδρίαση (EL)
ανισοκορία (EL)
γάτα (EL)
σκύλος (EL)
anisocoria (EN)
strabismus (EN)
blindness (EN)
mydriasis (EN)
Horner’s syndrome (EN)
nystagmus (EN)
miosis (EN)
cat (EN)
Neuro-ophthalmology (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 433-444 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 433-444 (EN)

Copyright (c) 2018 NM BRISIMI, Th. K LIATIS, A KOMNENOU, G CHARALAMBIDOU, N SOUBASIS, ZS POLIZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.