Δύο ενδιαφέροντα περιστατικά ορχικού τερατώματος σε 129/Sv μύες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Δύο ενδιαφέροντα περιστατικά ορχικού τερατώματος σε 129/Sv μύες (EL)
Two case studies of 129/Sv testicular teratoma (EN)

SISKOS, NIKISTRATOS
LELOVAS, PAVLOS
KOSTOMITSOPOULOS, NIKOLAOS
STASINOPOULOU, MARIANNA

Στους όγκους των γεννητικών κυττάρων του όρχεως συμπεριλαμβάνεται και το ορχικό τεράτωμα. Είναι μια σχετικά σπάνια εμφανιζόμενη νεοπλασία των θηλαστικών, η οποία όμως παρουσιάζεται με σχετικά υψηλότερη συχνότητα στο στέλεχος 129/Sv του μυός. Φαίνεται ότι το τεράτωμα του μυός προέρχεται από γεννητικά τροποποιημένα κύτταρα τα οποία υφίστανται κακοήθη εξαλλαγή κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης. Για το φαινόμενο αυτό έχει ενοχοποιηθεί μια σημειακή μετάλλαξη στο γονιδίωμα του στελέχους 129/Sv στην οποία οφείλεται η αποτυχία να ρυθμιστεί η φυσιολογική ανάπτυξη των βλαστικών κυττάρων και αυτό έχει σαν συνέπεια αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης. Για το χαρακτηρισμό ενός νεοπλάσματος ως τερατώματος είναι απαραίτητη η παρουσία τουλάχιστον δύο από τις τρεις βλαστικές στοιβάδες. Στη παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται δύο περιστατικά ορχικού τερατώματος που εκδήλωσαν και τις τρεις βλαστικές στοιβάδες (ενδόδερμα, μεσόδερμα, και εκτόδερμα). Επιπλέον οι ιστοί που παρατηρήθηκαν ήταν επιθηλιακής, συνδετικής, μυϊκής και νευρικής προέλευσης. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα σχεδόν πλήρες ανεπτυγμένο παχύ έντερο, μια δομή που προσομοίαζε εξαιρετικά σε καρδιά (παρατηρήθηκαν αίμα, ενδοκάρδιο μυοκάρδιο) όπως επίσης και εστίες ενδοχόνδριας οστεοποίησης. (EL)
Testicular teratoma is classified among testicular germ cells tumors. While its incidence is relatively low among animals, in 129/Sv mice is presented in relatively high prevalence. It has been revealed that murine teratoma arises from genetically altered germ cells that undergo malignant transformation during embryogenesis. A point mutation on the 129/Sv genome has been incriminated for failing to regulate normal pathways in germ cell development leading in high teratocarcinogenic risk. For a neoplasm to be characterized as teratoma, derivatives from at least two germ cell layers have to be detected. In the present study, two cases exhibiting all three layers (mesoderm, endoderm, ectoderm) are presented while the tissues observed were of epithelial, connective, muscular, and neural origin. Findings include an almost fully shaped large intestine, a structure closely resembling the heart (blood, endocardium, myocardium) and endochondral ossification. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 97-102 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 97-102 (EN)

Copyright (c) 2018 N SISKOS, P LELOVAS, M STASINOPOULOU, N KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.