Η επικράτηση της λεϊσμανίας σε σκύλους στην Κωνσταντινούπολη-Τουρκία που προσδιορίστηκε με PCR

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επικράτηση της λεϊσμανίας σε σκύλους στην Κωνσταντινούπολη-Τουρκία που προσδιορίστηκε με PCR (EL)
Prevalence of leishmaniosis in dogs in Istanbul,Turkey determined by using PCR (EN)

TURAN, N.
BILGIN, Z.
YILMAZ, H.
TUZER, E.
FERROGLIO, E.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Leishmania infantum is widespread in Mediterranean countries including Turkey and can cause a serious disease in both humans and dogs. Dogs are considered to be its main reservoirs. The current epidemiological study was carried out in Istanbul for detection of leishmaniosis among dogs. A total of 246 dogs were included in the study. Twenty one (8.54%) blood samples were found to be positive based on PCR diagnosis, using primers specific for the kinetoplast DNA of Leishmania. Infection rate was 6.51% in 169 dogs living in shelters and 12.99% in 77 client-owned dogs. The rate was significantly (p<0.001) higher in the dogs (37.93%) presenting one or more clinical symptoms which may be attributable to leishmaniosis, than in the asymptomatic dogs (4.61%). Eleven (52.4%) of 21 PCR positive dogs presented clinical symptoms whereas the rest of the dogs (47.62%) were asymptomatic. The major clinical sign in PCR positive animals was dermatological problems. Amongst PCR positive dogs, skin lesions were present in 11, weight loss in 2, lymphadenopathy in 2, epistaxis in 2 and lethargy in 2 dogs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επικράτηση (EL)
Σκυλιά (EL)
Τουρκία (EL)
Leismania (EL)
PCR (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
Prevalence (EN)
Turkey (EN)
Leishmania (EN)
Dogs (EN)
Istanbul (EN)
PCR (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 106-112 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 106-112 (EN)

Copyright (c) 2018 Z BILGIN, N TURAN, H YILMAZ, E FERROGLIO, E TUZER (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.