Σύγκριση δύο μεθόδων ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της Foot and Mouth Disease των βοοειδών στην Τουρκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση δύο μεθόδων ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της Foot and Mouth Disease των βοοειδών στην Τουρκία (EL)
Comparison of two ELISA methods for detection of antibodies against Footand- Mouth Disease virus of cattle breeds in Turkey (EN)

INCE, Ö. B.
ÇAKIR, S.
KALKAN, R.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
The study was conducted using two ELISA methods - the liquid phase blocking ELISA (LPBE) and solid phase competition ELISA (SPCE) for the detection of foot-and-mouth disease virus (FMDV) serotype A- and O-specific antibodies of different cattle breeds in Turkey. These methods were compared in 426 cattle previously vaccinated with oil-adjuvanted bivalent vaccine as well as in sera from 40 cattle with no history of foot-and-mouth disease infection or vaccination. The results were found that SPCE had a better specificity (serotype A; 100% and serotype O; 97.50%) than LPBE (serotype A 95.00% and serotype O 92.50%). Sensitivity of SPCE had also better values (serotype A; 99.30% and serotype O; 98.59%) than LPBE (serotype A; 97.89% and serotype O; 96.48%). The results of the present study showed that the SPCE method is more reliable than LPBE. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

solid-phase competition ELISA (EL)
liquid-phase blocking ELISA (EL)
Foot-and-mouth disease (EL)
solid-phase competition ELISA (EN)
liquid-phase blocking ELISA (EN)
Foot-and-mouth disease (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 33-38 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 33-38 (EN)

Copyright (c) 2018 ÖB INCE, R KALKAN, S ÇAKIR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.