Το πρόβλημα της αυξανόμενης εμφάνισης πολυανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών του Staphylococcus pseudintermedius στο σκύλο και η σημασία για τη Δημόσια Υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πρόβλημα της αυξανόμενης εμφάνισης πολυανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών του Staphylococcus pseudintermedius στο σκύλο και η σημασία για τη Δημόσια Υγεία (EL)
Ever-increasing emergence of multi-drug resistant Staphylococcus pseudintermedius in the dog and its zoonotic potentials (EN)

PAPADOGIANNAKIS (Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E.
VELONAKIS (E. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ), E.
VATOPOULOS (Α. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ), A.

Ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη στελέχη του Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) έχουν εμφανιστεί στο σκύλο τα τελευταία 10 χρόνια, με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση στοχεύει στην επιδημιολογία και ταυτοποίηση του MRSP και ιδιαίτερα στην ερμηνεία και τις παγίδες που ενδέχεται να κρύβουν οι εργαστηριακές δοκιμές ανίχνευσης και αντιμικροβιακής ευαισθησίας. Ακολουθεί η περιγραφή των παραγόντων κινδύνου για τον αποικισμό και την λοίμωξη από τον MRSP και η μοριακή ανάλυση των κυρίαρχων κλώνων. Επιπλέον, επισημαίνεται η σημασία που έχει ο πολυανθεκτικός στα αντιβιοτικά Staphylococcus pseudintermedius (MDRSP) για τη Δημόσια Υγεία, από επιδημιολογική άποψη. Αναφέρονται και οι επιλογές ελέγχου του αποικισμού των κλινικά υγιών σκύλων από τον MRSP και των νοσοκομειακών λοιμώξεων από τους MRSP και MDRSP. Τέλος, αναφέρεται το που και πότε πρέπει να γίνεται βακτηριδιακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα και οι αρχές της τοπικής αντισταφυλοκοκκικής θεραπείας η οποία σε πολλά περιστατικά πυοδέρματος του σκύλου είναι η μοναδική θεραπευτική επιλογή του κτηνιάτρου. (EL)
Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) has emerged as an important pathogen in the dog over the past 10 years with an ever increasing incidence worldwide. This review focuses mainly on the epidemiology and detection of MRSP, emphasizing on the interpretation and pitfalls of screening laboratory tests and antimicrobial susceptibility tests. Risk factors for colonization and infection with MRSP and molecular analysis of the dominant clonal lineages are also described. The zoonotic potential and worldwide epidemiology of multidrug resistant Staphylococcus pseudintermedius (MDRSP) are presented. Finally, control options for the colonization of healthy dogs as well as infection by MRSP and MDRSP are described emphasizing on the indications for bacterial culture and susceptibility testing and the principles of topical therapy which may prove to be the sole effective treatment in several canine pyoderma cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολυανθεκτικός στα αντιβιοτικά (EL)
ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη (EL)
Δημόσια Υγεία. (EL)
Staphylococcus pseudintermedius (EL)
σκύλος (EL)
multi-drug resistant Staphylococcus pseudintermedius (EN)
Public Health significance (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 109-116 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 109-116 (EN)

Copyright (c) 2018 E REFERENCES, E VELONAKIS, A VATOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.