Η επίδραση των μυοκτόνων ουσιών στη διασπορά των ενδοπαρασίτων του σκύλου και της γάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση των μυοκτόνων ουσιών στη διασπορά των ενδοπαρασίτων του σκύλου και της γάτας (EL)
The influence of rodenticides in dissemination of endoparasites of dogs and cats (EN)

LEFKADITIS, M.

Είναι γνωστό ότι τα ποντίκια και άλλα τρωκτικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο βιολογικό κύκλο πολλών παρασίτων των ζώων συντροφιάς. Μεταξύ των παρασίτων τα οποία έχουν ανευρεθεί στην Ελλάδα, αρκετά είναι τα ενδοπαράσιτα τα οποία μπορούν να μεταδοθούν στους σκύλους μέσω των τρωκτικών όπως το Spirocerca lupi, οι ασκαρίδες (Toxocara canis, Toxascaris leonina), τα ανκυλόστομα (Ancylostoma caninum και A.braziliense),το νηματώδες Trichinella spiralis, το κεστώδες Echinococcus granulosus και τα πρωτόζωα Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp and Leihsmania spp ενώ οι γάτες μπορεί να μολυνθούν από τα νηματώδη: Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeformae, A.braziliense, Aelurostrongylus abstrusus το κεστώδες Taenia taeniaformis και τα πρωτόζωα Toxoplasma gondii, CryptosporidiumsppLeihsmaniaspp. Η μόλυνση των κατοικίδιων ζώων μέσω των μολυσμένων τρωκτικών προϋποθέτει την καταβρόχθιση τους ή την στενή επαφή με αυτά, ενώ πολλά από αυτά τα παράσιτα έχουν μεγάλη σημασία για τη Δημόσιας Υγεία επειδή προκαλούν σοβαρές ζωονόσους. Λόγω του ότι σε ορισμένες περιοχές ο αριθμός τωντρωκτικών είναι μεγάλος και η δυνατότητα τους να μολύνουν άλλα ζώα αλλά και τον άνθρωπο είναι σημαντική, εκτελούνται τόσο από ιδιωτικούς όσο και από κρατικούς φορείς διάφορα προγράμματα για την εξάλειψη τους με τη χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων. Τα τρωκτικοκτόνα είναι κατάλληλες χημικές ή μη ουσίες, που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση των τρωκτικών. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σωστή χρήση και στη αυστηρή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή τους, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης των κατοικίδιων ζώων αλλά και παιδιών. Είναι φανερό ότι η σωστή καταπολέμηση των τρωκτικών, συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των παρασιτικών μολύνσεων τόσο στα κατοικίδια ζώα όσο και στον άνθρωπο. (EL)
Mice and other rodents are well known to play an important role in the biological cycle of many parasites of pets. Among the endoparasites identified in Greece which could be transmitted to dogs and/or cats from colloquially rodents are Spirocerca lupi, Ascaridae namely Toxocara canis, Toxascaris leonina in dogs and Ancylostoma caninum, A.braziliense, Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp and Leihsmania spp, while cats can be infested by Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeformae, A.braziliense, Aelurostrongylus abstrusus and Taenia taeniaformis, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp and Leihsmania spp. The route of infection of pet includes in many cases ingestion of parasite infested rodents. A number of these parasites are also of great Public Health importance because they are causing zoonotic diseases. Because of the large numbers of rodents in some areas and their role in transmitting diseases in man and animals, rodenticide programs are performed by individuals or state agencies. Rodenticides are chemical and non-chemical compound which are used to eliminate rodents. However, attention should be paid on their use and manufacturer’s instructions should be strictly followed because of the risk of accidental poisoning of pets and children. It can be conclude that prudent rodent control is essential in the prevention of parasite infection of pets and the transmission of zoonotic parasite to humans. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μυοκτόνες ουσίες (EL)
έλμινθες (EL)
γάτα (EL)
ζωονόσος (EL)
σκύλος (EL)
Rodenticides (EN)
cat (EN)
parasites (EN)
dog (EN)
zoonosis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 139-146 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 139-146 (EN)

Copyright (c) 2018 M LEFKADITIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.