Περιτονεοπερικαρδιοδιαφραγματοκήλη στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριτονεοπερικαρδιοδιαφραγματοκήλη στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Peritoneopericardial diaphragmatic hernia in the dog and cat (EN)

PATSIKAS, M. N.
NIKIPHOROU, X.
CHIOTI, R.
PAPAZOGLOU, L. G.

Η περιτονεοπερικαρδιοδιαφραγματοκήλη (ΠΠΔΚ) είναι μια συγγενής διαμαρτία που φέρει σε επικοινωνία τον περικαρδιακό σάκο με την κοιλιακή κοιλότητα με αποτέλεσμα την μετακίνηση ενδοκοιλιακών οργάνων μέσα στο σάκο. Η ΠΠΔΚ οφείλεται σε αποτυχία ανάπτυξης της εγκάρσιας μοίρας του διαφράγματος. Η συμπτωματολογία της περιλαμβάνει συχνότερα έμετο, εύκολη κόπωση και αναπνευστική δυσχέρεια και η διάγνωση γίνεται με απλή ακτινογραφία. Η κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να καταδείξουν τη συνύπαρξη και άλλων συγγενών διαμαρτιών. Σε ζώα με συμπτώματα η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για την ΠΠΔΚ. Η πρόγνωση μετά την επέμβαση είναι καλή. Τα ασυμπτωματικά ζώα μπορεί να επιβιώσουν χωρίς να υποστούν χειρουργική αποκατάσταση της κήλης. (EL)
Peritoneopericardial diaphragmatic hernia (PPDH) is a congenital communication between the pericardial sac and the abdominal cavity allowing displacement of abdominal organs to the pericardial sac. Peritoneopericardial diaphragmatic hernia is thought to occur due to a failure of the development of septum transversum. Vomiting, exercise intolerance and respiratory distress are the most common clinical signs. Diagnosis of PPDH is based on plain radiography. Physical examination and diagnostic imaging may detect the presence of other congenital anomalies. Surgical repair of the PPDH is the treatment of choice for animals with clinical signs. Prognosis following surgical repair of PPDH is favorable. Animals with no clinical signs related to PPDH may not undergo surgical repair. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γάτα (EL)
περιτονεοπερικαρδιοδιαφραγματοκήλη (EL)
σκύλος (EL)
Cat (EN)
dog (EN)
peritoneopericardial diaphragmatic hernia (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 189-194 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 189-194 (EN)

Copyright (c) 2018 X NIKIPHOROU, R CHIOTI, MN PATSIKAS, LG PAPAZOGLOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.