Η ακατέργαστη γλυκερόλη επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων κουνελιού in vitro

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ακατέργαστη γλυκερόλη επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων κουνελιού in vitro (EL)
Crude glycerol negatively affects rabbit spermatozoa motility in vitro (EN)

TVRDA, E.
STREJCEK, F.
QOJA, A. O.
KOVACOVA, R.
MASSANYI, P.
FORMICKI, G.
PAAL, D.
SLANINA, T.
ONDRUSKA, L.
LUKAC, N.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
In recent years the conventional diet for farmed animals has been increasingly substituted by alternative energy sources such as crude glycerol. There is an urgent need for investigation of the impact of crude glycerol on the male reproductive tract. Rabbit semen was cultured in a TRIS/NaCl-based medium containing 0% (control), 5%, 10%, 15% and 20% crude glycerol. Sperm kinetic characteristics were assessed immediately and 30 min, 60 min, 120 min and 180 min upon treatment by computer assisted analyzer. In general, a decrease in motility was recorded for the spermatozoa treated with 5% glycerol (P<0.001). A substantial reduction in spermatozoa motility was observed in the samples containing 10% and 15% crude glycerol (P<0.05). The lowest motility was observed for spermatozoa incubated with 20% crude glycerol. Presented data suggest toxic effects of crude glycerol on the rabbit spermatozoa kinetics in vitro. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

in vitro (EL)
κινητικότητα (EL)
σπερματοζωάρια (EL)
κουνέλι (EL)
ακατέργαστη γλυκερόλη (EL)
Spermatozoa (EN)
Motility (EN)
Toxicity (EN)
Rabbit (EN)
Crude glycerol (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 223-230 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 223-230 (EN)

Copyright (c) 2018 D PAAL, F STREJCEK, T SLANINA, R KOVACOVA, N LUKAC, AO QOJA, L ONDRUSKA, G FORMICKI, E TVRDA, P MASSANYI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.