Τα αποτελέσματα του ενοφθαλμισμού αιγών με Staphylococcus aureus στη θηλή του μαστού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα αποτελέσματα του ενοφθαλμισμού αιγών με Staphylococcus aureus στη θηλή του μαστού (EL)
Results of challenge of goats with Staphylococcus aureus into the teat of the udder (EN)

VOIDAROU, C.
SKOUFOS, J.
KARAMOUTSIOS, A.
TZORA, A.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ενοφθαλμισμού Staphylococcus aureus στη θηλή του μαστού αιγών, ώστε να προσομοιάζει στη φυσική μόλυνση. Στη μελέτη περιλήφθηκαν συνολικά 22 αίγες σε γαλακτική περίοδο. Σε 8 αίγες έγινε εναπόθεση S. aureus στη θηλή του μαστού σε βάθος 2 mm από το στόμιο αυτής (ομάδα Α), σε άλλες 8 εναπόθεση S. aureus στη θηλή του μαστού σε βάθος 6 mm από το στόμιο αυτής (ομάδα Β) και σε άλλες 6 έγινε ενοφθαλμισμός απευθείας στο γαλακτοφόρο κόλπο (ομάδα Γ). Η δόση ενοφθαλμισμού ήταν 1.300 cfu. Στα ζώα έγινε κλινική εξέταση πριν και μετά τον ενοφθαλμισμό. Επίσης, συλλέχθηκαν δείγματα γάλακτος για βακτηριολογική και κυτταρολογική εξέταση πριν και μετά τον ενοφθαλμισμό, επιπλέον δε πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του παραγόμενου γάλακτος. Οι αίγες στην ομάδα Α ή Β εκδήλωσαν σημαντικά πιο ήπια ευρήματα στον ενοφθαλμισμό από τα ζώα στην ομάδα Γ. Από το σύνολο των ευρημάτων συμπεραίνεται ότι η θηλή του μαστού ασκεί προστατευτική δράση έναντι εισβαλλόντων μικροοργανισμών, πού αποδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της υγ είας των θηλών για την πρόληψη της μαστίτιδας σε εκτροφές αιγών. (EL)
Objective of the present study was to study the outcome of inoculation of Staphylococcus aureus into the teat duct of female goats, which simulates mammary natural infections. In total, 22 lactating goats were used in the study; 8 animals were challenged with a S. aureus strain at a depth of 2 mm into one teat duct (group A), 8 animals were challenged with the same strain at 6 mm into one teat duct (group B) and 6 animals were challenged directly into one gland cistern (group C). Challenge dose was always 1300 cfu. Animals were examined clinically before and after challenge; milk samples were collected for bacteriological and cytological examination, and milk yield measurements were also performed. Goats in group A or B developed a significantly milder response than animals in group C. It is concluded that the evidence indicates a protective role of the normal teat of the udder of goats and that the results also underline the significance of maintaining healthy teats for prevention of mastitis in dairy herds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αμυντικοί μηχανισμοί (EL)
μαστίτιδα (EL)
αίγες (EL)
Staphylococcus aureus (EL)
mastitis (EN)
immunity (EN)
goat (EN)
Staphylococcus aureus (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 237-242 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 237-242 (EN)

Copyright (c) 2018 A TZORA, C VOIDAROU, A KARAMOUTSIOS, J SKOUFOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.