Ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος αυτόχθονων ελληνικών φυλών αιγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος αυτόχθονων ελληνικών φυλών αιγών (EL)
Milk quality characteristics from Greek indigenous goats (EN)

SKOUFOS, I.
FTHENAKIS, G. C.
GIANNENAS, I.
KARAMOUTSIOS, A.
TSANGARIS, G.
TZORA, A.

Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η χημική σύσταση και τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του γίδινου γάλακτος δύο εγχώριων Ελληνικών φυλών, της Capra prisca και της Σκοπέλου. Η γαλακτοπαραγωγή κάθε φυλής καταγράφηκε στην αρχική, μέση και τελική φάση της γαλακτοπαραγωγής και για δύο συνεχή έτη. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών της πρωτεΐνης, της λακτόζης, της καζεΐνης και των ολικών στερεών συστατικών, ανάμεσα στις δύο φυλές. Το παλμιτικό οξύ (C16:0) και το ολεϊκό οξύ (C18:1) αποτελούν τα σημαντικότερα λιπαρά οξέα στο γίδινο γάλα. Η συγκέντρωση στο γάλα των συζευγμένων λιπαρών οξέων (CLA) μεταξύ των δύο φυλών υπήρξε παρόμοια, ενώ στο περιεχόμενο του γάλακτος της Capra prisca το λινολενικό οξύ βρέθηκε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Καθόλη τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στα μέσης και μακράς αλύσου λιπαρά οξέα στο γάλα της φυλής Capra prisca, ενώ παρατηρήθηκε διακύμανση των τιμών των λιπαρών οξέων της μικράς αλύσου από την αρχή της γαλακτοπαραγωγής προς το μέσον για τη φυλή της Σκοπέλου. Η μέτρηση της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στο γάλα των δύο φυλών δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, ο ολικός αριθμός των ψυχρότροφων μετρήθηκε υψηλότερος στο γάλα της φυλής Σκοπέλου, ενώ αντιθέτως ο αριθμός των σωματικών κυττάρων του γάλακτος στη φυλή Σκοπέλου υπήρξε χαμηλότερος αυτού της Capra prisca. Αποτελεί δεδομένο ότι το γίδινο γάλα μπορεί να αποτελέσει τροφή με ευεργετικές δράσεις για την υγεία του ανθρώπου και ως εκ τούτου η διερεύνηση των συστατικών του γάλακτος των αυτόχθονων Ελληνικών φυλών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τις ιδιότητες κ αι τα χαρακτηριστικά του. (EL)
The aim of this study was to assess the chemical and microbiological characteristics of goat milk from indigenous Greek breeds, domestic (Capra prisca) and Skopelos. Εach breed’s milk yield was recorded three times during lactation (early, mid and late stage of lactation) for two consecutive years. No significant differences were observed for fat, protein, lactose, casein and solids-non-fat contents of milk from both breeds. The dominant fatty acids (FA) in milk for both breeds were: palmitic (C16:0) and oleic (C18:1). Other abundant FA was stearic (C18:0), myristic (C14:0), capric (C10:0) and lauric (C12:0). The conjugated linoleic acid (CLA) content was similar in both breeds. Linolenic acid content in milk of Capra prisca breed was higher than in Skopelos.A high number of minor short chain fatty acids (SCFA), medium chain fatty acids (MCFA) and long chain fatty acids (LCFA) was also observed in milk fat. SCFA’s increased in mid lactation in goats of Capra prisca breed, while no significant differences were noted during early, mid or late lactation period in medium or long chain FA. In Skopelos breed, SCFA’s increased gradually from early to late lactation, while LCFAs followed a descending order. Enumeration of bacteria presented similar numbers of total viable count in milk of both breeds and higher number of Psychrotrophic ones in milk from Skopelos goats to domestic. Somatic cell counts (SCC) values were significant lower in Skopelos breed compared to Capra prisca. Caprine milk can be an important sourceof health promoting substances and deserves further investigation with specific investigation on milk of indigenous local breeds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λιπαρά οξέα (EL)
φυλή Σκοπέλου (EL)
ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλακτος (EL)
γίδινο γάλα (EL)
φυλή Capra prisca (EL)
fatty acids (EN)
indigenous Greek breeds (EN)
dairy goats (EN)
milk quality (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 243-252 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 243-252 (EN)

Copyright (c) 2018 I SKOUFOS, A TZORA, A KARAMOUTSIOS, G TSANGARIS, I GIANNENAS, GC FTHENAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.