Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPost parturient hemoglobinuria in a sheep flock (EL)
Post parturient hemoglobinuria in a sheep flock (EN)

JALILZADEH-AMIN, G.
ASRI REZAEI, S.
NAJARNEZHAD, V.
MOHSENI, M.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
The syndrome of intravascular hemolysis, hemoglobinuria, and anemia has been recognized in post parturient dairy cattle and buffaloes. In this report, the occurrence of post parturient hemoglobinuria in a sheep flock was described. Six ewes were affected and 3 of them were died. The affected animals had lambed 1-2 weeks before. The clinical signs included hemoglobinuria, tachycardia, tachypnea, weakness and recumbency. Serum phosphorus concentrations and PCV values were lower than reference parameters for sheep. Phosphorus supplementation and supportive treatment were recommended. In conclusion, grazing on frozen pasture following phosphorus deficiency could be responsible for the development of post parturient hemoglobinuria in the sheep flock. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

sheep flock (EL)
treatment (EL)
post parturient hemoglobinuria (EL)
PPH (EL)
sheep flock (EN)
treatment (EN)
post parturient hemoglobinuria (EN)
PPH (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 265-268 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 265-268 (EN)

Copyright (c) 2018 V NAJARNEZHAD, G JALILZADEH-AMIN, S ASRI REZAEI, M MOHSENI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.