Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πυομήτρα στη σκύλα (EL)
Pyometra in the bitch (EN)

VERVERIDIS (Χ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ), H.
BOSCOS (Κ. ΜΠΟΣΚΟΣ), C.

Η πυομήτρα αποτελεί το τελικό στάδιο της μακροχρόνια εξελισσόμενης κυστικής υπερπλασίας και εκφύλισης του ενδομητρίου. Τα αίτια και η παθογένεια της δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Στην εμφάνιση της συμβάλλουν οι επανειλημμένοι άγονοι οιστρικοί κύκλοι, η αλόγιστη χρήση προγεσταγόνων και οιστρογόνων, καθώς και η μόλυνση του ενδομητρίου. Σκύλα που βρίσκεται στην περίοδο του Οιοίστρου, είναι μέσης ή μεγάλης ηλικίας και παρουσιάζει συμπτώματα όπως κατάπτωση, ανορεξία, πολυδιψία, πολυουρία, αφυδάτωση και διάταση της κοιλίας (κλειστή πυομήτρα), ή τα παραπάνω συμπτώματα σε ηπιότερη μορφή και παράλληλα πυώδες έκκριμα στα εξωτερικά γεννητικά όργανα (ανοικτή πυομήτρα) εγείρει την υποψία ότι πάσχει από πυομήτρα. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ακτινογραφικό ή υπερηχογραφικό έλεγχο. Η αιματολογική καθώς και η βιοχημική εικόνα υποβοηθούν τη διάγνωση, την πρόγνωση καθώς και την επιλογή της κατάλληλης υποστηρικτικής αγωγής. Η ωοθηκυστερεκτομή αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή σε ζώα μεγάλης ηλικίας ή σε εκείνα που δεν χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και παρουσιάζουν βαριά κλινική εικόνα. Η συντηρητική αγωγή με τη χρησιμοποίηση προσταγλανδίνης F2a σε συνδυασμό με βακτηριδιοκτόνα αντιμικροβιακά μπορεί να εφαρμοστεί σε σκύλες ηλικίας κάτω των 8 ετών που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, και δεν παρουσιάζουν σοβαρή διαταραχή της γενικής κατάστασης τους. (EL)
Pyometra is the final stage of a developing cystic endometrial hyperplasia. The aetiopathogenesis remains unresolved. Repeated barren oestrus cycles, excessive use of progestins or oestrogens as well as a bacterial infection of the endometrium contribute to the development of pyometra. Pyometra sould be suspected if, a post-estrous, usually aged bitch is presented with a varying degree of depression, inappétence, polydipsia, polyuria, dehydration, abdominal distension, manifesting or not an abnormal vulvar discharge. Abdominal radiography or ultrasonograpy can confirm the diagnosis. Laboratory findings prove to be helpful in diagnosis, prognosis and treatment. Ovariohysterectomy is the treatment of choice along with proper fluid and antimicrobial therapy for aged or severely ill bitches or for those with low breeding value. Medical treatment with Prostaglandin F2a combined with bactericidal antibiotics can be recommended, provided that the bitch is young, of high breeding value and with mild clinical signs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σκύλος (EL)
πυομήτρα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 50-56 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 50-56 (EN)

Copyright (c) 2018 H VERVERIDIS, C BOSCOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.