Η νευροπάθεια ή νευρίτιδα του βραχιόνιου πλέγματος στο σκύλο και στη γάτα: Αναφορά σε 4 περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ νευροπάθεια ή νευρίτιδα του βραχιόνιου πλέγματος στο σκύλο και στη γάτα: Αναφορά σε 4 περιστατικά (EL)
Brachial plexus neuropathy or neuritis in the dog and cat: A report of 4 spontaneous cases (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
GEORGIADIS (Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ), G.
PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. .ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Συνολικά μελετήθηκαν 4 ζώα και συγκεκριμένα μια νεαρή γάτα και 3 ενήλικοι σκύλοι που προσκομίστηκαν επειδή παρουσίαζαν ασύμμετρη και χαλαρή πάρεση ή παράλυση και των δυο πρόσθιων άκρων και πολλαπλής έντασης και έκτασης νευρογενή ατροφία των αντίστοιχων μυϊκών μαζών. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν προοδευτική (γάτα και ένας σκύλος) ή σχετικά απότομη (δυο σκύλοι). Επειδή σε κανένα από τα ζώα αυτά δε διαπιστώθηκαν άλλου είδους νευρολογικές διαταραχές με τη βοήθεια της νευρολογικής, της ακτινολογικής και ορισμένων εργαστηριακών εξετάσεων, η νευροπάθεια ή νευρίτιδα του βραχιονίου πλέγματος θεωρήθηκε ως η πιθανότερη διάγνωση. Στη γάτα αυτή επιβεβαιώθηκε με το ηλεκτρονευρομυογράφημα όπου διαπιστώθηκε μείωση της αισθητικής αγωγιμότητας του ωλένιου νεύρου και παρουσία δυναμικών απονεύρωσης. Η χορήγηση πρεδνιζολόνης σε αντιφλεγμονώδες δοσολογικό σχήμα για 3 εβδομάδες μείωσε την ένταση ή εξαφάνισε τελείως τα συμπτώματα σε όλα τα περιστατικά. Οι 3 σκύλοι, για τους οποίους υπήρξε συνέχεια ως προς την κλινική τους πορεία, παρουσίασαν υποτροπή της νόσου σε διάστημα ενός ως 6 μηνών μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. (EL)
One kitten and three adult dogs were admitted with a history of an acute or progressive lower motor neuron disease involving asymmetrically the thoracic limbs. Neurogenic muscular atrophy was also present affecting the relevant muscles in all the animals. As no other neuromuscular abnormalities could be detected on physical, radiological and clinicopathologic examination, a tentative diagnosis of brachial plexus neuropathy or neuritis was made. In the cat diagnosis was confirmed by electrophysiological testing demonstrating decreased sensory conduction velocity of the ulnar nerve and denervation potentials. The administration of prednisolone at antiinflammatory dosage for 3 weeks abolished or decreased the severity of the clinical signs in all the cases. Recurrence of the disease, one to 6 months after the cessation of treatment, was detected or reported for the 3 dogs where a follow-up was possible. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βραχιόνιο πλέγμα (EL)
γάτα (EL)
νευροπάθεια (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 57-62 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 57-62 (EN)

Copyright (c) 2018 AF KOUTINAS, ZS POLIZOPOULOU, G GEORGIADIS, MN SARIDOMICHELAKIS, M PATSIKAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.