Επιζωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες του νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιζωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες του νομού Θεσσαλονίκης (EL)
Epizootiologic survey of selenium and vitamin E concentrations in dairy cows of Thessaioniki’s county (EN)

CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.
ROUBLES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες του νομού θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό λήφθηκαν δείγματα από 65 εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων του νομοΰ. Σε κάθε εκτροφή συλλέγονταν δείγματα αίματος από δέκα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής. Από τις 65θ αγελάδες που εξετάστηκαν συνολικά στις 65 εκτροφές, ποσοστό 4Θ% εμφάνιζε συγκεντρώσεις πενίας σεληνίου αίματος (<0,08 μg/ml), 29% οριακές συγκεντρώσεις (0,08-0,12 μg/ml) και μόνο ποσοστό 31% φυσιολογικές (>0,12 μg/ml). Αναφορικά με τη βιταμίνη Ε, από τις 650 αγελάδες που εξετάστηκαν, μόνο 4% παρουσίαζαν συγκεντρώσεις πενίας βιταμίνης στο πλάσμα του αίματος (<2 μg/ml). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στο Ν. Θεσ/κης σημαντικό ποσοστό των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων κινδυνεύει από σεληνιοπενικά νοσήματα. Αντίθετα, η περίπτωση αβιταμίνωσης Ε πρέπει να θεωρείται σπάνια για τα ζώα αυτά. (EL)
The purpose of this research was the study of selenium (Se) and vitamin E (vit. E) concentrations in dairy cows blood within the region of Thessaloniki. The survey included 65 dairy cow farms in the region of Thessaloniki from which samples of blood were collected from 10 female adult animals from every farm. Out of the total 650 cows examined in the 65 farms, 40% presented deficient concentration of Se in blood (<0,08 μg/ml), 29% marginally deficient concentration (0,08-0,12 μg/ml) and only 31% normal concentration (>0,12 μg/ml). Regarding vit. E, only 4%, out of the 650 cows examined, had deficient concentration in the blood plasma (<2 μg/ml). It was concluded from the above that, in the region of Thessaloniki, a significant percentage of the dairy cows run the risk of Se deficiency diseases. On the contrary, the case of vit. E deficiency, should be regarded as improbable for these animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σελήνιο (EL)
βιταμίνη Ε (EL)
γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 128-133 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 128-133 (EN)

Copyright (c) 2018 G CHRISTODOULOPOULOS, N ROUBLES, H KARATZIAS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.