Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡύπανση των τροφίμων με κάδμιο (EL)
Food contamination with cadmium-A review. (EN)

GEORGANTELIS (Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ), D.
VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ), K.
PAPAVERGOU (Α. ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ), A.

Η συγκέντρωση του καδμίου στο περιβάλλον έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης βιομηχανικής δραστηριότητας. Το κάδμιο από το περιβάλλον μεταφέρεται στην ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα και βιοσυγκεντρώνεται σε κάποια είδη τροφίμων όπως τα λαχανικά, τα σιτηρά, το ήπαρ και οι νεφροί των ζώων, τα οστρακόδερμα και τα μαλάκια. Το κάδμιο που προσλαμβάνεται από τα ζώα και τους ανθρώπους συσσωρεύεται κυρίως στο νεφρικό φλοιό οπότε είναι δυνατό να προκαλέσει διάφορες βλάβες στην υγεία τους, όπως νεφρική ανεπάρκεια, εκφύλιση των οστών, τερατογένεση και βλάβες που αφορούν στο γεννητικό σύστημα. Τα εντόσθια των ζώων, τα κεφαλόποδα, τα οστρακόδερμα και τα μαλάκια, παρουσιάζουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις καδμίου διεθνώς και ένας συνεχής έλεγχος τους κρίνεται απαραίτητος για την προστασία των καταναλωτών από υπερβολική έκθεση στο βαρύ αυτό μέταλλο. (EL)
Levels of cadmium in the environment have drastically increased over the last decades, as a result of human activity. This cadmium pollution is transferred to the human food chain resulting in elevated concentrations in some foods such as vegetables and grain crops, animal liver and kidney and especially seafood. Cadmium ingested by animals and humans, accumulates mainly in the renal cortex and may result in a variety of toxic effects, such as renal damage, bone degeneration and cancer. Taking into account the rather elevated concentrations of cadmium in offal and seafood appearing in the international literature, a continuous control of such products is suggested as necessary in order to protect consumers from any undue exposure to this heavy metal. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κεφαλόποδα (EL)
βαρέα μέταλλα (EL)
τρόφιμα (EL)
μαλάκια (EL)
περιβάλλον (EL)
Κάδμιο (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 205-212 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 205-212 (EN)

Copyright (c) 2018 A PAPAVERGOU, D GEORGANTELIS, K VARELTZIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.