Η ενδονυχίτιδα στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ενδονυχίτιδα στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες (EL)
Laminitis in dairy cows (EN)

KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Η ενδονυχίτιδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες χωλότητας στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες. Η αιτιολογία της αποδίδεται σε σφάλματα διατροφής, διαχείρισης και σε κληρονομικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατροφή των ζώων με σιτηρέσια πλούσια σε συμπυκνωμένες τροφές. Συνήθως η βλάβη ξεκινά από το πεπτικό σύστημα, οι αιτιολογικοί παράγοντες μεταφέρονται με την αιματική κυκλοφορία στις χηλές, όπου προκαλούν αλλοιώσεις στο χόριο και, έπειτα, στους βαθύτερους ιστούς, με αποτέλεσμα η παραγωγή φυσιολογικής κεράτινης ουσίας να διαταράσσεται. Η νόσος έχει χρόνια διαδρομή, συχνά υποκλινική, με χαρακτηριστικές αλλοιώσεις τις αιμορραγίες και τα έλκη του πέλματος των οπίσθιων άκρων. Η έγκαιρη διάγνωση της είναι δύσκολη. Η θεραπεία και η πρόληψη συνίσταται στη σωστή διατροφή και διαχείριση των ζώων, καθώς και στον έλεγχο της κληρονομικότητας. (EL)
Laminitis is currently considered one of the commonest causes of lameness in dairy cows in Greece. Nutrition, especially rations based on concentrated feedstuffs, herd management and genetic factors are involved in the etiopathogenesis of the disease. The causative agents, formed usually in the digestive tract, reach the heels via systemic circulation, damaging initially the dermis and subsequently the deeper tissues, thus disrupting normal keratin formation. The disease is characterized by a chronic, or even subclinical course and pathognomonic lesions, like ecchymoses and ulcers in the hindlimb hoof soles. Since early diagnosis is usually missed, preventive measures focused mainly on proper nutrition, herd management and breeding strategies constitute the only possible treatment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χωλότητα (EL)
γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες (EL)
ενδονυχίτιδα (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 206-211 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 206-211 (EN)

Copyright (c) 2018 N PANOUSIS, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.