Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑκανθοκυτταρικό καρκίνωμα του σκύλου (EL)
Squamous cell carcinoma of the dog (EN)

POUTAHIDIS (Θ. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ), Th.
KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), E.
KARAGIANNOPOULOU (Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ), M.
KANAKOUDIS (Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ), G.
TOLIOU (Θ. ΤΟΛΙΟΥ), Th.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το κατ εξοχήν δερματικό νεόπλασμα με κυτταρολογικά στοιχεία κακοήθειας. Τα κύτταρα του διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ακανθώδους στιβάδας της επιδερμίδας και διεισδύουν στο χόριο. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ταξινομείται με βάση το βαθμό διαφοροποίησης των κυττάρων του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, σε περισσότερες της μιας κατηγορίες. Συχνά πρέπει να διαφοροποιηθεί από άλλα επιθηλιακά νεοπλάσματα με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικών, κυρίως, τεχνικών. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν τέσσερα περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του σκύλου. Τα τρία (2,3,4) από αυτά υπολείπονταν σε διαφοροποίηση και για το λόγο αυτό έγινε ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της κυτταρικής κεράτινης για να αποκλειστεί η περίπτωση σύγχυσης με άλλα επιθηλιακά νεοπλάσματα, που συνοδεύονται από κερατινοποίηση. Επίσης, τα δυο (3,4), από τα προαναφερόμενα τρία περιστατικά, παρουσίαζαν ακανθόλυση και σχηματισμό ψευδοαδενοκυψελών. Στην περίπτωση αυτή έγινε ανοσοϊστοχημικός έλεγχος του καρκίνο εμβρυϊκού αντιγόνου για να αποκλειστεί η περίπτωση σύγχυσης με τα αδενικά καρκινώματα. Τέλος, το περιστατικό 4 παρουσίαζε, κατά θέσεις, διάχυτη κυτταρική ανάπτυξη, χωρίς εμφανή κερατινοποίηση και αρκετά από τα κύτταρα του είχαν επίμηκες σχήμα. Στο περιστατικό αυτό εφαρμόστηκε η ανοσοϊστοχημική δοκιμασία της βιμεντίνης για να διαπιστωθεί εάν τα κύτταρα του ανήκαν στο συνδετικό στρώμα ή ήταν κύτταρα ενός ατρακτοκυτταρικού ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. (EL)
Squamous cell carcinoma is the most common skin neoplasm with cellular evidence of malignancy. Neoplastic cells preserve characteristics of the stratum spinosum and infiltrate dermis. Squamous cell carcinomas classification is based on the degree of cell differentiation and tumor architecture and includes more than one categories. Immunohistochemistry is often applied in order to distinguish this carcinoma from other epithelial neoplasms. In the present study four squamous cell carcinomas of the dog were examined and classified. Three of them (2,3,4) presented low rates of differentiation so, immuhistochemical detection of cellular keratin was performed, in order to avoid confusion with other keratinizing epithelial neoplasms. Two out of the three above mentioned tumors (3,4) exhibited acantholysis and pseudogranular structures. Immunohistochemical detection of the carcinoembryonic antigen provided evidence to distinguish them from adenocarcinomas. Finally, in the fourth tumor (4) areas of diffuse cellular proliferation, without obvious keratinization, were observed. Many of these cells appeared elongated. In this case, the immunohistochemical detection of vimentin was performed in order to find out if these cells belonged to the connective tissue or to a spindle-cell squamous cell carcinoma. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 250-255 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 250-255 (EN)

Copyright (c) 2018 E KALDRYMIDOU, G KANAKOUDIS, TH TOLIOU, TH POUTAHIDIS, M KARAGIANNOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.