Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ νόσος του Lyme (EL)
Lyme disease. (EN)

KONTOS (Β.Ι. ΚΟΝΤΟΣ), V. I.
ATHANASIOU (Λ. Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), L. V.

Η νόσος του Lyme είναι κροτωνογενής ζωοανθρωπονοσος χρόνιας διαδρομής, με πολυσυστηματικές κλινικές εκδηλώσεις, οφειλόμενη σε σπειροχαίτες του γένους Borrelia. Εχει παγκόσμια εξάπλωση και μεταδίδεται με κρότωνες του γένους Ixodes. Αποθήκη του παθογόνου παράγοντα στη φύση είναι τα μικρά τρωκτικά, άλλα άγρια θηλαστικά και τα πτηνά. Στον άνθρωπο η κλινική εικόνα είναι αρκετά σαφής με παθογνωμονικό εύρημα στην οξεία φάση το «Χρόνιο Μεταναστευτικό Ερύθημα». Στο σκύλο η κλινική εικόνα είναι ασαφής και προσομοιάζει με αυτή του ερυθηματώδους λΰκου. Τυπικότερη εκδήλωση αυτοΰ είναι η μεθιστάμενη χωλότητα οφειλόμενη σε προσβολή των αρθρώσεων. Η διάγνωση βασίζεται στην ανίχνευση των ειδικών κατά της Borrelia spp. αντισωμάτων με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμοΰ. Σε σχέση με τη Λημόσια Υγεία σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. αποτελεί το συχνότερο κροτωνογενές νόσημα του ανθρώπου, ενώ στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί σποραδικά μόνο κρούσματα. (EL)
Lyme borreliosis is a tickbone, zoonotic, chronic disease with multisystemic clinical signs caused by bacteria of borelia species. It has a worldwide distribution and it is transmitted by the ticks of ixodes species. The reservoir of the causative agent in nature are small rodents, wild mammals and birds. In man, the clinical picture is quite clear: the pathognomonic sign is the chronicum erythema migrans in the acute phase, while in the dog, the clinical picture is not as clear: it looks like that of lupus erythematosus. The most constant symptom is lameness caused by the affection of joints. Diagnosis is based on the detection of antibodies against borrelia by the IFA method. Concerning public health, it is mentioned that in the U.S and in northern European countries, it is the most frequent tickbone disease while in Greece only some sporadic cases have been reported. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Lyme, αρθρίτιδα, θηλαστικά, Borrelia, κροτωνογενής νόσος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 271-275 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 271-275 (EN)

Copyright (c) 2018 VL KONTOS, LV ATHANASIOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.