Αναφορά σε 10 κλινικά περιστατικά γατών με ατοπική δερματίτιδα (1995-1997)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναφορά σε 10 κλινικά περιστατικά γατών με ατοπική δερματίτιδα (1995-1997) (EL)
A retrospective study of 10 spontaneous cases of feline atopic dermatitis (1995-1997) (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
SARIDOMICHELAKIS (Μ. Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Στα εξωτερικά ιατρεία της Παθολογικής Κλινικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., προσκομίσθηκαν 10 γάτες με ατοπική δερματίτιδα. Πέντε ανήκαν στην Κοινή Ευρωπαϊκή, 4 στη φυλή Σιάμ και μία στην Περσική φυλή. Οι 9 από τις 10 γάτες παρουσίαζαν κνησμό που είχε εποχικό (3 ζώα) ή μη εποχικό (1 ζώο) χαρακτήρα. Για τις υπόλοιπες 6 γάτες η εποχικότητα των συμπτωμάτων δεν μπορούσε να καθοριστεί. Τα δερματολογικά σύνδρομα που παρατηρήθηκαν ήταν η κεγχροειδής δερματίτιδα (6 γάτες), η αυτοπροκαλοΰμενη αλωπεκία - υποτρίχωση (5 γάτες), το άτονο έλκος (1 γάτα), το γραμμοειδές κοκκίωμα (μία γάτα) και η αυτοπροκαλοΰμενη δερματίτιδα της κεφαλής και του λαιμού (μία γάτα). Σε 4 γάτες βρέθηκαν να συνυπάρχουν δυο ή και τρία είδη δερματικών αλλοιώσεων, ενώ σε ένα περιστατικό με γενικευμένο κνησμό απουσίαζαν τελείως. Ο κνησμός ή/και οι δερματικές αλλοιώσεις πρωτοεμφανίσθηκαν σε ηλικία 6 μηνών ως 8,5 χρόνων. Τα αλλεργιογόνα που προκάλεσαν τις θετικές αντιδράσεις στην ενδοδερμική δοκιμή ήταν ο Dermatophagoidesfarinae(9/10), ο D. pteronyssinus(4/10), oAcarussiro(4/10), η σκόνη του σπιτιού, ο βαμβακόσπορος και οι γύρεις των δένδρων (2/10), καθώς και οι γύρεις των αγρωστωδών και των θάμνων (1/10). Δυο γάτες εμφάνισαν μία μόνο θετική αντίδραση, ενώ οι υπόλοιπες 8 αντέδρασαν απέναντι σε 2 ως 25 αλλεργιογόνα. Παρά το γεγονός ότι οι 5 από τις 10 γάτες αντέδρασαν θετικά και απέναντι στο αλλεργιογόνο του ψύλλου, δεν υπήρχαν ισχυρές αποδείξεις ότι συνυπήρχε και η αλλεργική από ψύλλους δερματίτιδα σε 4 από αυτές. Άλλες παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται (επιπεφυκίτιδα, βρογχικό άσθμα) ή όχι (ωτακαρίαση) με την ατοπία της γάτας διαπιστώθηκαν σε 3 γάτες. (EL)
Ten atopic cats (5 DSH, 4 Siamese, one Persian) were admitted to the Clinic of Companion Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, A.U.T., because of a seasonal (3/10) or nonseasonal (1/10) pruritic skin disease. The seasonal pattern of the clinical signs could not be established in the rest 6 cats. The presenting cutaneous syndromes were miliary dermatitis (6 cats), self- induced alopecia - hypotrichosis (5 cats), indolent ulcer (one cat), linear eosinophilic granuloma (one cat) and head and neck self - inflicted dermatitis (one cat), some appearing alone (5/10) or in various combinations (4/10). One cat had a generalized but non - lesionai pruritus. The onset of these manifestations ranged from 6 months to 8.5 years. The aeroallergens implicated by the ID skin test were Dermatophagoides farinae (9/10), D. pteronyssinus (4/10), Acarus siro (4/10), house dust, cottonseed and tree pollens (2/10) and grass and weed pollens (1/10). ID test reactions to single or multiple aeroallergens were detected in 2 and 8 cats, respectively. Although 5 of the 10 atopic cats also reacted positive to ID test with flea allergen, there was not strong evidence that flea allergic dermatitis had been coexisting in 4 of them. Other conditions associated (conjuctivitis, bronchial asthma) or not (otodectic otitis externa) with feline atopy were seen in 3 cats. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδοδερμική δοκιμή (EL)
Γάτα (EL)
ατοπική δερματίτιδα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 292-299 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 292-299 (EN)

Copyright (c) 2018 MN SARIDOMICHELAKIS, AF KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.