Παρατηρήσεις στην αιματολογική εικόνα προβάτων μολυσμένων με Dicrocoelium dendriticum

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις στην αιματολογική εικόνα προβάτων μολυσμένων με Dicrocoelium dendriticum (EL)
Observations on blood figure of sheep infected with Dicrocoelium dendriticum (EN)

PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
SOTIRAKI (Σ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ), S.

Εξετάσθηκαν οι ολικές πρωτεΐνες, οι λευκωματίνες, ο σίδηρος ορού αίματος και ο αιματοκρίτης 21 ημίαιμων θηλυκών προβάτων, ηλικίας 2-4 ετών, με σκοπό να διασαφηνισθεί η δράση σ' αυτά του τρηματώδους Dicrocoelium dendriticum. Αυτά τοποθετήθηκαν μεμονωμένα σε μεταλλικά κλουβιά και χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον πληθυσμό των παρασίτων που αποκαλύφθηκε από το ήπαρ τους. Η Α' ομάδα, που αποτελούνταν από 6 πρόβατα, είχε παρασιτικό φορτίο 4.800-8.180 παράσιτα και χαρακτηρίσθηκε ως έντονα μολυσμένη, η Β' ομάδα, που αποτελούνταν από 7, είχε παρασιτικό φορτίο 400-2.720 παράσιτα και χαρακτηρίσθηκε ως μέτρια μολυσμένη και η Γ' ομάδα, που αποτελούνταν από 8 πρόβατα, είχε παρασιτικό φορτίο 0-37 παράσιτα και χαρακτηρίσθηκε ως μάρτυρας. Σε όλες τις ομάδες χορηγήθηκαν, στην αρχή της έρευνας, ανθελμινθικά κατά των κεστωδών και νηματωδών σκωλήκων, εξωπαρασιτοκτόνο κατά των πιθανών εξωπαρασίτων και επιπλέον στην ομάδα των μαρτύρων δικροκοιλιοκτόνο φάρμακο. Όλα τα ζώα ήταν ελευθέρα από Fasciola hepatica και από πνευμονικούς σκώληκες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν τρεις αιμοληψίες, για τη μέτρηση των ολικών πρωτεϊνών, λευκωματινών και Fe ορού, ενώ για τη μέτρηση του αιματοκρίτη η αιμοληψία γινόταν καθημερινά. Η πρώτη αιμοληψία για τις βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκε την ημέρα της χορήγησης των ανθελμινθικών και οι υπόλοιπες 2, την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα αντίστοιχα. Επιπλέον, γίνονταν κοπρανολογικές εξετάσεις και ζυγίζονταν τα ζώα. Κατά τις εξετάσεις του αίματος δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων αλλά ούτε και κατά τις διαφορετικές χρονικά αιμοληψίες μέσα στην αυτή ομάδα για τις βιοχημικές εξετάσεις, αιματοκρίτη και βάρους ζώων. Το σημαντικό είναι ότι παρατηρήθηκε βελτίωση της αιματολογικής εικόνας, κυρίως στη λευκωματίνη ακόμη και στα έντονα μολυσμένα ζώα. Η μη ύπαρξη σημαντικών μεταβολών στην αιματολογική εικόνα των ζώων, σε συνδυασμό με τις άλλες ραδιοϊσοτοπικές παραμέτρους που έγιναν παλαιότερα και λήφθηκαν υπόψη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το D. dendriticum, εκτός των περιορισμένων τοπικών αλλοιώσεων, δε φαίνεται να επηρεάζει γενικότερα την υγεία των ζώων. (EL)
Total protein, serum albumin, serum iron and haematocrit of 21 mixed breed female sheep were examined in order to clarify the pathogenicity of Dicrocoelium dendriticum in these animals. The animals were placed individually in metabolic cages and divided into three groups depending on the presence of the worm burden, after their slaughtering and liver examination. The first one was composed of six animals with high D. dendriticum burden (4.800-8.180 parasites), the second of seven with a moderate burden (400-2.720 parasites) and the third which was composed of eight animals, was the control and its worm burden ranged between 0 and 37 parasites. In the begining of the experiment, all sheep were treated, with anthelmintic drugs and an insecticide against cestode and nematode parasites and ectoparasites. Additionally, the control group was treated with a drug against D. dendriticum. All sheep were free of Fasciola hepatica and lung nematodes. During the study, three blood samplings were taken for total protein,serum albumin and serum iron and every day for haematocrit. The first blood sampling was taken the same day with the anthelmintic treatment and the other two, three and four weeks later. There were no statistically significant differences when the group mean values were compared either between the different dates of sampling in the same group or between the different groups,with the exception of serum albumin in the highly infected group, which appeared to be improved in the 2nd and 3rd blood examinations. Finalty, according to the not significant changes in the blood figures, in combination with the other radioisotopic  measurments, which took place earlier, is concluded, that D. dendriticum, appart from local lesions, does not seem to infuence the animal health in general. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Dicrocoelium dendriticum (EL)
πρόβατο (EL)
ολικές πρωτεΐνες (EL)
total protein (EN)
Dicrocoelium dendriticum (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 300-304 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 300-304 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, S SOTIRAKI, E PAPADOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.