Προσβολή παχυνόμενων χοίρων από ένα λοιμογόνο στέλεχος του ιού της νόσου Aujeszky και η εξάπλωση του στον οργανισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσβολή παχυνόμενων χοίρων από ένα λοιμογόνο στέλεχος του ιού της νόσου Aujeszky και η εξάπλωση του στον οργανισμό (EL)
Infection of fattening pigs by a virulent strain of Aujeszky's disease virus and its spread in the pig (EN)

NAUWYNCK, H. J.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
PENSAERT, M. B.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη εξάπλωσης του ιού της νόσου του Aujeszky στον οργανισμό των παχυνόμενων χοίρων και πώς αυτή η παράμετρος συνδέεται με την εμφάνιση σχετικών συμπτωμάτων. Τέσσερις παχυνόμενοι χοίροι χωρίς αντισώματα κατά του ιού ενοφθαλμίστηκαν στοματορινικώς με IO75 TCID5o του στελέχους 75V19, ενώ άλλοι τέσσερις παχυνόμενοι οροαρνητικοί χοίροι μολύνθηκαν με νέφος που περιείχε την ίδια δόση του λοιμογόνου στελέχους. Οι χοίροι θανατώθηκαν μετά από 4 ημέρες και τα ποσά του ιού στους ιστούς τους μετρήθηκαν σε καλλιέργειες κυττάρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν εκτεταμένη εξάπλωση του ιού και στις δύο ομάδες χοίρων, όμως ο ρινικός και φαρυγγικός βλεννογόνος, οι διαφραγματικοί λοβοί και τα μακροφάγα κύτταρα του πνεύμονα ήταν εντονότερα προσβεβλημένοι στους χοίρους που μολύνθηκαν με εκνέφωση παρά σε αυτούς που μολύνθηκαν με ενστάλαξη. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων μόλυνσης σε ό,τι αφορά την κλινική εικόνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης, ότι, παρ' ότι ο ιός μπορεί να αντιτυπώνεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό στο ρινικό βλεννογόνο των παχυνόμενων χοίρων και να εισέρχεται στο ΚΝΣ των ζώων αυτών, η ένταση της αντιτύπωσής του στο νευρικό ιστό είναι περιορισμένη σε σύγκριση με τα νεαρότερα ζώα. (EL)
In this paper, the spread of the virulent 75V19 strain of Aujeszky's disease virus (ADV) in fattening pigs has been examined, and the association of this parameter to the development of relative symptoms has being sought. Four fattening pigs without antibodies against ADV have been oronasally inoculated by instillation of 1075 TCID50 of the infective strain, whilst another four seronegative pigs have been infected by the same dose of the strain administered in aerosol form. The pigs were euthanised at 4 days post inoculation and their tissues were examined by virus isolation and quantification in cell cultures. An extended spread of the virus was seen with both inoculation methods. However, the nasopharyngeal mucosa, the diaphragmatic lobes of the lungs and the pulmonary macrophages were more extensively infected in aerosol inoculated pigs compared to those of the other group. No difference was observed as regards the appearance of clinical disease between the two groups of fattening pigs. The results have also shown that, despite the high replication rate of ADV in the nasal mucosa and its ability to invade the central nervous system of fattening pigs, the degree of its replication in the nervous tissue in these pigs is limited when compared to suckling pigs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νόσος Aujeszky (EL)
παχυνόμενοι χοίροι (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 310-314 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 310-314 (EN)

Copyright (c) 2018 SK KRITAS, HJ NAUWYNCK, MB PENSAERT, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.