Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας (EL)
Laparoscopic intrauterine insemination in superovulated Chios breed ewes (EN)

AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. S.
VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
LYMBEROPOULOS (Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A.
CHRISTODOULOU (Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ), V.
KÜHHOLZER, B.

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η τυποποίηση μιας απλοποιημένης λαπαροσκοπικής τεχνικής ενδομητριαίας σπερματέγχυσης και παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε 26 προβατίνες φυλής Χίου. Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας έγινε με ενδομυϊκή χορήγηση 8,8 mg πρόβειας ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (o-FSH) σε 8 σταθερές δόσεις. Στον αυλό κάθε κέρατος της μήτρας έγινε 24-48 ώρες μετά την εκδήλωση του οίστρου έγχυση 0,3 ml νωπού αραιωμένου σπέρματος (300Χ106 σπερματοζωάρια) με βελόνα 20GX75 mm χωρίς συγκράτηση του κέρατος και με τη χρησιμοποίηση ενός μόνο τροκάρ (ενδοσκοπίου). Η σπερματέγχυση έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης της ανά ζώο ήταν 5 λεπτά της ώρας. Η συλλογή των ωαρίων-ζυγωτών έγινε 18-24 ώρες μετά τη σπερματέγχυση με έκπλυση των ωαγωγών. Σε 121 (86,43%) από τα 140 ωάρια-ζυγωτά που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε η γονιμοποίηση με βάση την παρουσία δυο προπυρήνων. Τα ποσοστά των ζυγωτών που συλλέχθηκαν κυμάνθηκαν μεταξύ των ζώων δοτών από 44,44% έως 100%. Σε 14 προβατίνες (53,85%) ήταν γονιμοποιημένα όλα τα ωάρια που συλλέχθηκαν, σε 10 προβατίνες (38,46%) το 80,55% και σε 2 (7,7%) το 44,44%. Τα αποτελέσματα της εργασίας συγκρίνονται με τα αποτελέσματα εφαρμογής άλλων λαπαροσκοπικών τεχνικών, ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης ή φυσικής οχείας σε προβατίνες μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στη σκοπιμότητα και στις δυνατότητες εφαρμογής των μεθόδων σε προγράμματα μεταφοράς εμβρύων και χρησιμοποίησης καταψυγμένου σπέρματος κριού. (EL)
Superovulation was induced by i.m. administration of 8.8 mg o-FSH in 8 standard doses. Using only one trocar, 0.3 ml of diluted semen (300X106 spermatozoa) was deposited intraluminally, 24-28 hours after oestrus expression, with a 20GX75 mm needle without any fixation of the uterine horns. The duration of the procedure was approximately 5 min per animal. The oocytes-zygotes collection was carried out 18-24 hours after insemination by flushing of the oviducts. The percentage of the collected zygotes varied between donors from 44.44% to 100%. Fertilization was confirmed by the existence of two pronuclei in 121 out of 140 collected oocyteszygotes. Out of the 26 ewes, in 14,10 and 2 the percentage of fertilized oocytes were 100%, 80.55% and 44.44%, respectively. The results from this study are compared with those from other laparoscopic techniques, cervical insemination or natural mating of superovulated ewes. The feasibility for the application of this method in embryo transfer programmes and in intrauterine insemination with frozen ram semen, is also discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξιας (EL)
ενδοσκόπηση (EL)
νωπό σπέρμα (EL)
προβατίνες (EL)
ενδομητριαία σπερματέγχυση (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 321-325 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 321-325 (EN)

Copyright (c) 2018 A LYMBEROPOULOS, B KÜHHOLZER, GS AMIRIDIS, V CHRISTODOULOU, E VAINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.