Διροφιλαρίωση του σκύλου: Παθολογοανατομική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιροφιλαρίωση του σκύλου: Παθολογοανατομική προσέγγιση (EL)
Histopathological findings in canine dirofilariosis (EN)

PSYCHAS (Β. ΨΥΧΑΣ), B.
POUTAHIDIS (Θ. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ), Th.
POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), E.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.

Μελετήθηκαν οι αλλοιώσεις δέκα σκύλων με βαριάς μορφής χρόνια διροφιλαρίωση. Στον πνεύμονα, οι εντονότερες αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν στο ενδαρτήριο των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Επίσης, σημαντικές ήταν οι αγγειακές θρομβώσεις, αλλά και η κοκκιωματώδης αντίδραση του πνευμονικού παρεγχύματος. Η παρουσία έντονης κοκκιωματώδους φλεγμονής στο ενδαρτήριο των κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας ενός σκύλου θεωρήθηκε αξιοσημείωτη, καθώς το εύρημα αυτό έχει αναφερθεί μόνο σε γάτα. Το ήπαρ παρουσίαζε συμφόρηση, ενδαγγειακή πήξη στο πυλαίο σύστημα και ίνωση. Η ένταση των αλλοιώσεων του ήπατος δε φαίνεται να σχετίζεται με τον αριθμό των ενήλικων παρασίτων που ανευρίσκονταν στην οπίσθια κοίλη φλέβα. Οι νεφροί παρουσίαζαν ελαφριά ή μετρίου βαθμού μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, καθώς και ενδοφλεβική πήξη ανάλογη με εκείνη που παρατηρήθηκε στο ήπαρ. (EL)
The lesions found in ten dogs with severe chronic dirofilariosis were studied. In the lungs, the most significant changes were observed in the endarterium of the pulmonary artery branches. Also, remarkable were the vascular thrombosis and the granulomatous inflammatory response of the pulmonary parenchyma. The presence of severe granulomatous inflammation in the endarterium of the pulmonary artery branches in one dog, is considered significant, because this finding has been reported only in cat In the liver, congestion, intravascular coagulation in the portal system and fibrosis were found. The severity of hepatic lesions was not correlated with the number of adult heartworms found in the posterior vena cava. The kidneys showed mild to moderate membranoproliferative glomerulonephritis and intravenus blood coagulation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διροφιλαρίωση (EL)
παθολογοανατομικές αλλοιώσεις (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 326-334 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 326-334 (EN)

Copyright (c) 2018 E KALDRYMIDOU, B PSYCHAS, TH POUTAHIDIS, N PAPAIOANNOU, Z POLIZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.