Φυλή αιγών ΑΛΠΙΝ. Η καταγωγή της μέσω ενός αταβιστικού φαινομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦυλή αιγών ΑΛΠΙΝ. Η καταγωγή της μέσω ενός αταβιστικού φαινομένου (EL)
The origin of Alpine breed: An atavistic phenomenon (EN)

KARATZAS (Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ), G.
MALLINIS (Δ. ΜΑΛΛΙΝΗΣ), D.
TSERTSENES (Ν. ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ), N.

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια μέσα από ένα αταβιστικό φαινόμενο να προσδιορισθεί η καταγωγή της φυλής Αλπίν. Τράγος καθαρόαιμος αυτής της φυλής παρουσίασε κέρατα τελείως διαφορετικά από εκείνα της φυλής του. Μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι, όπως ο αριθμός των χρωματοσωμάτων, η σωματική διάπλαση, ο χρωματισμός, τα κέρατα, το κεφάλι, καθώς και τα σωματομετρικά στοιχεία αυτού του τράγου. Τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα από δέκα τράγους Αλπίν και από 13 αιγάγρους (κρι-κρι) αρσενικούς της ίδιας ηλικίας. Διαπιστώθηκε ότι τα κέρατα του υπό εξέταση τράγου ομοίαζαν μ' εκείνα του αιγάγρου. Θεωρήθηκε ότι ήταν ένα αταβιστικό φαινόμενο και πιθανόν η φυλή Αλπίν να έχει πρόγονο τον αίγαγρο. Το δεξιόστροφο όμως του αριστερού κέρατος, το οποίο παρουσιάζουν σε διάφορο βαθμό οι τράγοι της φυλής Αλπίν, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Capra prisca. Με δεδομένα τα ανωτέρω, πιθανόν η φυλή Αλπίν να προήλθε από διασταύρωση ήμερων αιγών, που προέρχονταν από την Caprapriscaκαι την Capraaegagrus. Παρατίθενται ιστορικά και βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και προσωπικές μαρτυρίες για ενίσχυση αυτής της άποψης. (EL)
The objective of this study was to describe the origin of the Alpin breed through an atavistic phenomenon. A purebreed Alpin buck appeared horns entirely different from those of its breed. A number of different parameters were studied, such as the number of chromosomes, the body conformation, the colour, the horns, the head as well as the body dimension data. These parameters were compared with those from ten Alpin breed bucks and from thirteen aegagrus of the same age. We found that the horns of the buck that we examined were similar with those of the aegagrus. This seems to be an atavistic phenomenon. It is possible the Alpinbreed to have as ancestor the aegagrus. The clockwise of the left horn, which appears in the Alpin bucks, is a characteristic of the Capra prisca. This event points to the possibility that the Alpin breed is the product of a crossing of domestic goats, which originated from Capra prisca and Capra aegagrus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καταγωγή (EL)
φυλή Αιγών Αλπίν (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 29-33 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 29-33 (EN)

Copyright (c) 2018 G KARATZAS, D MALLINIS, N TSERTSENES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.