Εποχιακές μεταβολές του πεψιγόνου πλάσματος των προβάτων στην περιοχή Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕποχιακές μεταβολές του πεψιγόνου πλάσματος των προβάτων στην περιοχή Τρικάλων (EL)
Seasonal variation of plasma pepsinogen of sheep in the area of Tricala, Greece (EN)

THEODOROPOULOS (Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ), G.
PETRAKOS (Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ), G.
KOSTOPOULOS (Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ), J.
KALOGIANNIS (Δ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ), D.

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των εποχιακών μεταβολών του πεψινογονου στο πλάσμα του αίματος προβάτων στο πρώτο έτος ζωής τους στην περιοχή Τρικάλων. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 20 αμνάδες από τρεις μονάδες της περιοχής από τις οποίες οι επτά κυοφόρησαν στην πορεία της μελέτης. Ανθελμινθική θεραπεία δεν εφαρμόσθηκε. Τα επίπεδα του πεψινογονου του πλάσματος βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα (ρ< 0.001) στη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού απ' ό,τι το χειμώνα και το φθινόπωρο. Τα υψηλά επίπεδα του πεψινιγόνου στη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού αποδίδονται στη βροχόπτωση και στις ήπιες θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν στην περιοχή Τρικάλων στην περίοδο του χειμώνα και δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και επιβίωση των μολυσματικών προνυμφών. Μεταξύ κυοφοροΰντων και μη ζώων δεν βρέθηκε διαφορά στα επίπεδα του πεψιγόνου του πλάσματος. Επίσης δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων πεψινογονου και του ρυθμού ανάπτυξης των ζώων. (EL)
The objective of the project was to study the seasonal variation of plasma pepsinogen in sheep during the first year of their life under Greek environmental conditions. Twenty ewes from three flocks in the area of Trikala were used for the study of which seven became pregnant and had lamps. No anthelmintic treatment was applied. Plasma pepsinogen levels were higher (p< 0.001) during spring and summer than winder and autumn. The high pepsinogen levels were attributed to the rainfall and mild temperatures observed in the area of Trikala during winter which created favorable conditions for the development and survival of infective lrvae. No difference was observed between the pepsinogen levels of pregnant and non-pregnant animals. In addition, no correlation between pepsinogen levels and growth rate (GR) of the animals was observed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πεψινογόνο (EL)
εποχές (EL)
πρόβατα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 54-58 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 54-58 (EN)

Copyright (c) 2018 G THEODOROPOULOS, J KOSTOPOULOS, D KALOGIANNIS, G PETRAKOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.