Δερματοφύτωση της γάτας. Ο ρόλος της στην επιδημιολογία του Microsporum canis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔερματοφύτωση της γάτας. Ο ρόλος της στην επιδημιολογία του Microsporum canis (EL)
Feline ringworm. Interference with the epidemiology of Microsporum canis (EN)

BOURDZI-HATZOPOULOU (ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε.), E.

Εξετάσθηκαν 125 γάτες με δερματικές αλλοιώσεις συμβατές με τη δερματοφύτωση, από τις οποίες πάρθηκαν ξέσματα δέρματος και τρίχες καθώς και 200 κλινικώς υγιείς γάτες με τη μέθοδο της βούρτσας (hairbrush technique). Χρησιμοποιήθηκε Sabouraud-chloramphenicol-cycloheximide agar για την καλλιέργεια, ενώ παράλληλα για τα ξέσματα δέρματος και τις τρίχες χρησιμοποιήθηκε και η απευθείας μικροσκοπική εξέταση με ΚΟΗ 20% και χρώση με κυανό του μεθυλενίου. Από τις 125 γάτες με συμπτώματα δερματοφύτωσης, θετικές στην απευθείας μικροσκοπική εξέταση ήταν οι 78 (62, 4%) ενώ στην καλλιέργεια οι 92 (73,5%). Απομονώθηκε από 90 ζώα M. Canis (97,8%) και T. mentagrophyfes από 2 (2,2%). Η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθησία του ζώου, καθώς τα περισσότερα μολυσμένα ζώα ήταν νεαρής ηλικίας, ενώ σε ό,τι αφορά το φύλο φαίνεται ότι τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά είναι το ίδιο ευαίσθητα. Από τις 120 κλινικώς υγιείς γάτες της αστικής και τις 80 της αγροτικής περιοχής, βρέθηκαν να είναι φορείς δερματοφύτων οι 40 και οι 15 αντίστοιχα. Στα ζώα της αστικής περιοχής κυριαρχούσε το M. canis (70%) με το Τ. mentagrophytes στη δεύτερη θέση (15%), ενώ αντίθετα στα ζώα των αγροτικών περιοχών την πρώτη θέση κατείχε το M. gypseum (53,3%) και ακολουθούσε το Τ. mentagrophytes (33,3%), ενώ το M. Canis απομονώθηκε από ένα μόνο ζώο. Επισημαίνεται τέλος, ότι οι μολυσμένες γάτες και κυρίως οι κλινικώς υγιείς γάτες (φορείς του M. canis) εμπλέκονται σοβαρά στη δημόσια υγεία και στην επιδημιολογία του M. canis, δεδομένου του αριθμού των μικρών παιδιών και των ιδιοκτητών των ζώων που προσβλήθηκαν. (EL)
The presence of dermatophytes in animals with skin lesions (ringworm), as well as in animals with apparently healthy skin (healthy carriers) was studied. Skin scales and infected hair from 125 cats with skin lesions were examined microscopically by using 20% KOH and the methylene blue stain. Specimens were also inoculated in Sabouraud-chloramphenicol-cycloheximide agar. The hairbrush technique was performed in 200 cats with apparently healthy skin (120 of the urban and 80 of the rural area). Dermatophytes were isolated from 92 cats with skin lesions. M. canis was isolated from the 97,8% and T. mentagrophytes from 2,2% of the infected cats. Most of the infected animals (63) were up to 24 months old but the proportion between infected males and females cats was approximately equal. From the 120 cats of the urban area and the 80 cats of the rural area ( both groups included as apparently healthy cats) 40 (33,3%) and 15(18,7%) were found carrying dermatophytes, respectively. M. canis was exclusively isolated from the cats of the urban area ίη 70% while T. mentagrophytes in 15% and M. gypseum in 12,5%. The most frequent dermatophyte isolated from the apparently healthy cats of the rural area was M. gypseum (53,3%), while T. mentagrophytes (33,3%) and T. terrestre were the second and the third isolated. It is mentioned that infected cats and especially apparently healthy cats but carriers of M. canis, interfere with public health because of the possibility of transmission to human and given that numerous cases of children and of the animal owners have been affected. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δερματοφύτωση (EL)
κλινικώς υγιείς γάτες (EL)
γάτα (EL)
M. canis (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 66-70 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 66-70 (EN)

Copyright (c) 2018 E BOURDZI-HATZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.