Η παρουσία του Haemoproteus στα άγρια πτηνά στον ελληνικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ παρουσία του Haemoproteus στα άγρια πτηνά στον ελληνικό χώρο (EL)
The presence of Haemoproteus spp in wild birds in Greece (EN)

THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
MATARA (ΜΑΤΑΡΑ Χ.), Ch.
ALEXAKIS (ΑΛΕΞΑΚΗΣ Α.), A.

Εξετάσθηκαν 541 επιχρίσματα αίματος, που προέρχονταν από αντίστοιχα άγρια πτηνά, 11 διαφορετικών ειδών, που είχαν θανατωθεί σε περιοχές της Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια 4 κυνηγετικών περιόδων (1977-1980). Τα 106 (19,59%) από αυτά βρέθηκαν μολυσμένα με το πρωτόζωο Haemoproteus. Περισσότερο μολυσμένα βρέθηκαν οι δενδροτσιροβάκοι {Sylvia hortensis 58,3%) και σε φθίνουσα σειρά οι τρυγόνες (Streptopelia tiirtur 33,3%), οι πέρδικες {Ρerdixperdix33,3%), οι καρδερίνες (Cardueliscarduelis30,4%), οι φλώροι (Carduelis chloriis 29,5%), οι σπουργίτες (Passerdomesticus 27,6%), οι κότσυφες (Turdusmerula15%), οι όρτυγες (Coturnix coturnix 7,62%) και τα ψευταηδόνια (Cettia cetti 7,1%), ενώ δε βρέθηκε στις κελάίδότσιχλες [Turdusphilomelos) και στις κοκκινότσιχλες (Turdus iliacus). (EL)
Blood smears from 541 birds of 11 different species, killed in 4 continuous hunting periods (1977-1980), at Macedonian region, were examined. One hundred and six were found to be infected with the protozoon Haemoproteus. A higher infection rate was observed in the orphean warblers (Sylvia hortensis 58,3%) and, in descending order, in the turtle-doves {Streptopelia turtur 33,3%), the partridges (Perdix per dix 33,3%), the goldfinches (Carduelis carduelis 30,4%), the greenfinche orioles (Carduelis chloriis 29,5%), the house sparrows (Passer domesticus 27,6%), the blackbirds (Turdus merula 15%), the quails (Coturnix coturnix 7,62%), and the CettPs warblers (Cettia cetti 7,1%). The parasite was not found in blood smears from song thrushes (Turdus philomelos) and reavings (Turdus iliacus). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Haemoproteus spp (EL)
άγρια πτηνά-Ελλάδα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 307-310 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 307-310 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, A ALEXAKIS, CH MATARA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.