Αποτελέσματα και επιπτώσεις από τη χρήση της βοείας ανασυνδυασμενης σωματοτρόπου ορμόνης (bST)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελέσματα και επιπτώσεις από τη χρήση της βοείας ανασυνδυασμενης σωματοτρόπου ορμόνης (bST) (EL)
The effectiveness and the consequences of the use of recombinant bovine somatotropin (EN)

SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.
BROZOS (Χ. Ν. ΜΠΡΟΖΟΣ), C. N.

Η αυξητική ορμόνη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και το μεταβολισμό των ζώων γενικότερα. Η χορήγηση της στα γαλακτοπαραγωγικά ζώα, μεταξύ άλλων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του παραγόμενου γάλακτος. Το υψηλό κόστος παραγωγής της αυξητικής ορμόνης δεν επέτρεπε, μέχρι πρόσφατα, την ευρεία χρησιμοποίηση της. Με τη βοήθεια όμως της Γενετικής Μηχανικής πραγματοποιήθηκε η παρασκευή βοείας ανασυνδυασμένης σωματοτρόπου ορμόνης (bST) με χαμηλό κόστος. Πάρα πολλές ερευνητικές εργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο, πιστοποιούν την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής κατά 10-30%, στις αγελάδες που λαμβάνουν σωματότροπο ορμόνη. Η αύξηση αυτή επιτυγχάνεται υστέρα από πολύπλοκους και συντονισμένους ομοιοστατικους μηχανισμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση από τον οργανισμό του ζώου περισσότερων θρεπτικών συστατικών για τη σύνθεση του γάλακτος. Η προσεκτική διαχείριση των ζώων που λαμβάνουν σωματότροπο ορμόνη κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μεγιστοποιείται το θετικό αποτέλεσμα. Το αναπαραγωγικό σύστημα των αγελάδων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο από τη χρησιμοποίηση της bST. Οι όποιες όμως αρνητικές επιπτώσεις δε φαίνεται να είναι ανησυχητικές για την υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων. Η βόεια σωματότροπος ορμόνη μπορεί να χαρακτηριστεί ως ομόλογη με την αντίστοιχη του προβάτου. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια επιτυχία και στα πρόβατα. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού γαλακτοπαραγωγικών προβάτων που εκτρέφονται στη χώρα μας, η χρήση της bST στην Ελλάδα, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. (EL)
Growth hormone (also known as somatotropin) plays a dominant role on the development and metabolism of mammalians. Since the early 1950's it has been known that the administration of somatotropin in milk productive animals leads to an increase in milk yield. Nevertheless, its high cost of manufacture didn't allow the massive application, until recently. Genetic engineering achieved the production of recombinant bovine somatotropin (bST) and therefore has permitted the commercial use. Numerous of publications confirm a 10-30% increase in dairy cattle milk yield after bST administration. The mechanism of action of bST involves a series of orchestrated changes in the metabolism of body tissues so that more nutrients can be used for milk synthesis. Long-term bST administration has no effects on animal welfare. The reproductive system od bST treated cows seems to be prone to disorders. These disorders have been found to be insignificant. Advanced quality of management is necessary to accomplish maximum bST response in dairy cattle. BST is homologous to that of sheep and therefore can be successfully used in ewes as well. Due to the large number of dairy ewes in Greece, this is of great importance to Greek animal industry. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 9-16 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 9-16 (EN)

Copyright (c) 2018 CN BROZOS, PH SARATSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.