Μελέτη της δράσης του ιδιοσκευάσματος KalzoralR στην πρόληψη υποτροπής της επιλόχειας υπασβεστιαιμικής παράλυσης των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της δράσης του ιδιοσκευάσματος KalzoralR στην πρόληψη υποτροπής της επιλόχειας υπασβεστιαιμικής παράλυσης των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (EL)
Effect of Kalzoral preparation on prevention of parturient paresis relapse, in dairy cows (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Στην εργασία αυτή, σε 20 περιπτώσεις αγελάδων με επιλοχεια υπασβεστιαιμική παράλυση (μάρτυρες), έγινε θεραπεία με ενδοφλέβια έγχυση ορών βορογλυκονικοΰ ασβεστίου, γλυκόζης και ενδομυϊκή έγχυση βιταμίνης D3. Σε άλλες 20 περιπτώσεις (πειραματόζωα) μετά την παραπάνω θεραπεία με οροΰς, χορηγήθηκε στα ζώα από το στόμα υδατικό διάλυμα 250 g Kalzoral, ενός ιδιοσκευάσματος της εταιρείας Dr Ε. Graeub AG, Bern, Ελβετία, που περιέχει 22% Ca, 4% Ρ, 5% Mg, 200.000 IU/kg βιτ. D3, αρωματικά και βελτιωτικά γεύσης. Η χορήγηση του Kalzoral επαναλήφθηκε στην ίδια δόση άλλες δυο φορές, 24 και 48 ώρες την πρώτη χορήγηση. Πριν τη θεραπεία με οροΰς και στη συνέχεια 24 και 72 ώρες μετά από αυτή, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις Ca, Ρ, Mg, Κ και Na στο ορό του αίματος των ζώων. Όλα τα ζώα κατά την εκδήλωση της νόσου παρουσίαζαν υπασβεστιαιμία (Ca οροΰ <6,5 mg/dl), υποφωσφαταιμία, ελαφρά υπονατριαιμία και φυσιολογική συγκέντρωση Mg και Κ. Στην ομάδα των μαρτύρων παρουσιάστηκε μια υποτροπή του νοσήματος σε 6 ζώα (ποσοστό 30%), στις πρώτες 24 ώρες μετά τη θεραπεία. Στα πειραματόζωα δεν υπήρξε καμία υποτροπή. Η συγκέντρωση Ρ επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα την πρώτη ημέρα μετά την αρχική θεραπεία στα πειραματόζωα, ενώ στους μάρτυρες την τρίτη ημέρα. Οι συγκεντρώσεις Mg και Κ στον ορό του αίματος, σ' όλα τα ζώα βρέθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ υπονατριαιμία διαπιστώθηκε σε μάρτυρες και πειραματόζωα και στις 2 αιμοληψίες μετά την έναρξη της θεραπείας. Τα επίπεδα αυτής της υπονατριαιμίας ήταν σταθερά και ανάλογα με αυτά που διαπιστώθηκαν στην πρώτη αιμοληψία. Η υπονατριαιμία αυτή δε φαίνεται να έχει σχέση με την επιλοχεια υπασβεστιαιμική παράλυση και αποδόθηκε στο ότι δε γινόταν επαρκής προσθήκη NaCl στο σιτηρέσιο των ζώων. (EL)
This research describes 20 cases of cows with parturient paresis (controls), which were treated with intravenous administrations of calcium gluconate and dextrose, and intramuscular injection of vit. D3 . In 20 other cases (experimental group), a solution of 250g Kalzoral was administrated orally, after the treatment mentioned above. Thiw Klzoral is a preparation of Dr E. Graeub AG, Bern Switzerland, containing 22% Ca, 4% Ρ, 5% Mg, 200.000 IU/kg vit D3 , flavours and taste improvements. The administration of Kalzoral was repeated twice, in the same dose, 24 and 48 h after the first administration. The levels of Ca, Ρ, Mg Κ and Na in the blood serum of the cows were measured before starting the treatment and also 24 and 72 h after it. Both groups, during the disease presented hypocalcemia (serum Ca<6,5 mg/dl), hypophosphatemia, mild hyponatremia, and normal concentrations of Mg and K. Six anomals (30%) of the controls group had a relapse within the first 24 h after the treatment. There was no relapse in the experimental group. The concentration of Ρ of the experimental cows came back to normal, the first day after the initial treatment while that of the controls, on the third. The concentration of Mg and Κ in the blood serum of all animals was found to be normal always. The initial hyponatremia of both groups remained at the same level, as it was indicated by the last two measurements and it appeared no connection to the parturient paresis. It was considered to be the result of insufficient addition of NaCl in the animals diet. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιλοχεια υπασβεστιαιμική παράλυση (EL)
Kalzoral (EL)
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (EL)
πρόληψη υποτροπής (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 24-31 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 24-31 (EN)

Copyright (c) 2018 H KARATZIAS, N ROUBLES, G CHRISTODOULOPOULOS, N PANOUSIS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.