Το ανοσοποιητικό σύστημα του χοίρου και ο ρόλος της βιταμίνης Ε και του σεληνίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ανοσοποιητικό σύστημα του χοίρου και ο ρόλος της βιταμίνης Ε και του σεληνίου (EL)
a-Tocopherol and selenium influence on the immune system of piglets (EN)

MAVROMATIS (I.X. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ), J. H.
KOPTOPOULOS (Γ. ΚΟΠΤΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Η προσθήκη στην τροφή των εγκύων συών 50 mg α-τοκοφερολης ανά kg σε συνδυασμό με την κατά τακτά χρονικά διαστήματα χορήγηση ενδομυϊκής ένεσης 30 mg σεληνίου, έχει ως άμεσα αποτελέσματα: 1. Αύξηση της IgG στον ορό του αίματος των συών, 2. Υψηλότερα επίπεδα IgG στον ορό του αίματος των χοιριδίων ως την ημέρα του απογαλακτισμού, 3. μείωση των περιστατικών διάρροιας των χοιριδίων στη διάρκεια της γαλουχίας, 4. μεγαλύτερη σε μέγεθος τοκετοομάδα κατά τη γέννηση και τον απογαλακτισμό και με βαρύτερα χοιρίδια. Σύγκριση έγινε με μάρτυρες (20 mg α-τοκοφερόλη ανά kg τροφής) και με πειραματικές ομάδες που πήραν 50 mg ατοκοφερόλης ανά kg τροφής, ή μόνο ενέσιμο σελήνιο και 20 mg α-τοκοφερόλης (ρ<0.05) (EL)
Four groups of sows (Μ, Ε. Σ, ΕΣ) of the same genetic background, having equal distribution of the number of parities, living under the same housing conditions and using the same hygienic and nutritional standards, were used in this study. Each group had 12 pregnant sows. The dietary level of a-tocopherol was 20 mg/kg and the Se level 0.45 mg/kg of feed (standard ratio) of the sows in group M during pregnancy an lactation. The sows in group E received the standard ratio, supplemented with 30 mg of a-tocopherol per kg. The sows in group Σ received the standard ratio, but were injected IM with 30 mg Se per sow as sodium selenite on days 30, 60 and 90 of pregnancy. The sows in ΕΣ group received the standard ratio supplemented with 30 mg a-tocopherol per kg and a further three injections IM with Se. The trial started on day 30 of gestation and lasted until weaning day (28 days post farrowing). The conclusion reached through the above study is that the inclusion in the deed of 50 mg of atocopherol per kg and the injectio of pregnant sows with 30 mg of selenium, on standard days, have a positive effect on the immune system of the neonatal and weaned piglets. Furthermore this provides improved live weight gain of the piglet and litter size up to the age of weaning. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιταμίνη Ε (EL)
ανοσοποιητικό σύστημα του χοίρου (EL)
σελήνιο (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 78-86 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 78-86 (EN)

Copyright (c) 2018 JH MAVROMATIS, SC KYRIAKIS, A PAPASTERIADIS, G KOPTOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.